Forum for lokalhistorie i Fauske        

Fauske Slektshistorielag

                

Hva skjer på FSHLs styremøter?


Er du medlem i Fauske Slektshistorielag? Er du engasjert og interessert i hva som blir tatt opp og behandlet av saker på FSHL sine styremøter? Hva blir diskutert og hva blir vedtatt?

Ja, da vil styret herved invitere deg til å overvære styremøtene våre.


Åpenhet i laget er viktig tenker vi, og det gjelder også styremøtene i Fauske Slektshistorielag.

Vil du være til stede, send en epost til: bjorenda@hotmail.com senest et par dager før møtet.  Vel møtt.


På vegne av styret i Fauske Slektshistorielag:

Bjørn Rendall, leder 


FSHL har sitt klubblokale på Teletunet.


--------------------------------------------

Saksliste for kommende møter vil bli lagt ut her en tid i forkant.

Møtereferat, styremøte tirsdag 22. september kl. 12, på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 25. august kl.12 på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 26.mai kl. 11, på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 25.februar kl. 12, på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 14. januar 2020, kl. 11 på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 26. november 2019, kl. 12 på Teletunet.

Møtereferat, styremøte tirsdag 24.september 2019, kl.12 på Teletunet.

Vedlegg til referat fra styremøte tirsdag 24.september 2019

Møtereferat, styremøte nr.2/2019, tirsdag 21.mai kl.12 på Teletunet.

Møtereferat, styremøte nr 1/2019 tirsdag 19. februar kl 12.00 på Teletunet: