Fauske Radio

Fauske Radio sitt vakre bygnings-tun er snart 100 år. 100 år siden de startet å bygge (1919) hvor de knappe to år etter var på luften. Vi henter frem historien nå, og skal fortelle den ut i forskjellige former. I uke 39 (september 2019) skal vi avduke informasjonstavlen inne på teletunet og samtidig komme ut med hele fortellingen (i Folkehelseuka).


Tidsperioden er fra 1860-tallet da den første telegrafledningen ble strukket nordover fra Trondheim, til 1980-tallet da alt var over. Fauske Radios historie er en liten men viktig og interessant periode inni dette tidsspennet.


Prosjektansvarlig: Bjørn Rendall, tlf. 91 11 44 95

Fauske radio, historien:

Telegrafhistorie, fra tidsskriftet Fortid, studentenes historietidsskrift Uio. nr.2/2017:

Tele 1993 1 300 121 x Magneto snorveksler

Tele 1993 1 300 1252

Tele 1993 1 400 094

Radiokaia:Før krigen var området åpen engmark og utfartsområde. I bakgrunnen ser vi Radiokaia.


Fra havet mot telegrafen:


Etterkrigs flyfoto av Fauske vestre med Telegrafen midt i mot. Mange tyskbrakker hadde blitt satt opp gjennom krigen, ned mot sjøsiden.
Begge marconimastene er borte, men Radiokaia står fortsatt. Der pleide å ligge et kabelfartøy når det ikke var ute på oppdrag i distriktet.

(Klikk bildet for større versjon).


Amalia og Alfred Andreassen:
Alfred Andreassen var første maskinmester på Fauske radio og som hadde sin arbeidsplass i Maskinhuset (Flyktningekontor i dag).
Han passet på at den store GREI-motoren ladet opp alle akkumulatorene som skaffet strøm til sender, mottaker og lys.
De kom fra Sørvågen og hadde vært med på å bygge opp den aller første radiotelegrafen i Norge.


Arbeidsgjeng med spader:

Fauske sentrum, 1925

Fra Lyder Kvantolands fotoarkiv. Fra Fauske sentrum 1925. Opp mot himmelen kan man se det omfattende linjenettet til og fra Fauske.
Det landsomfattende telefonnettet var bygget ut fire år tidligere, samtidig som Fauske radio var operativ. Ved de store termineringspunktene var det ikke trestolper, men jernmaster.

De kinkete jernmastene kunne bære mye mer linjer sammenliknet med trestolper. Her var det hovedsaklig telefon- og
telegrafsamband som gikk nordover mot Lødingen, vestover mot Bodø og sørover mot Trondheim, samt lokaltelefonsambandet til distriktet.
Det skulle gå ti år til før radiosignalene også ble sendt til disse kablene.

Riving av Marconimaster:

Fauske radio:

Bildet er tatt inne på området til Telegrafen, nåværende Teletunet.
Fra venstre: Aksel Leirvik, Arnold Brembo, Odd Olsen, Odd Kristiansen, Sivert Hartmark.

Riving Marconimast: Like før 2.verdenskrig ble første Marconimast reist. Det er usikre opplysninger nårtid den første og den andre masten ble revet.
På bildet ser man rørelementene bli demomtert og firet ned til bakken. Det sies at rørelement ble gjenbrukt til bl.a. søyler under bygninger.
Vi har ikke funnet opplysninger om hvor slike bygg stod eller står, med marconi rørelementer under!

"Berlin" og Fauske radio:

Store deler av den nesten 100 mål store eiendommen til telegrafen hadde okkupasjonsmakten under krigen bygget ut med brakker.
Vi ser takene til telegrafen nede i skogen til høyre i bildet. Området som lå utenfor telegrafverkets område ble nå (selvsagt) kalt "Berlin".
Bildet er sannsyneligvis tatt fra kirketårnet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avdukingen av informasjonstavlen på Teletunet, 22.september 2019

(Klikk på bildene for større versjon.)


Solskinn og blå himmel var rammen rundt avdukingen eller utpakkingen av informasjonsskiltet inne på Teletunet av Fauske radio, søndag 22.september 2019.Det var på hundreåret etter at Byggmester Ludvik Klette og hans arbeidsgjeng satte i gang byggeprosjektet som skulle ende opp med en viktig institusjon og fire flotte bygninger rundt et flott tun.


Kultursjef Ketil Hugaas stod for avdukingen og fortalte oss at denne historien bygger seg logisk på vår kommunale identitet som et kommunikasjonssted eller kommunikasjonskommune. Forfatteren av telegrafhistorien, Bjørn Rendall, fortalte om hvorfor og hvordan han tok tak i denne historien og at dette
merkelig nok er historievitenskapelig som er en ukjent side lokalt.


Så håper vi at skiltet og historien kan bidra til både oppmerksomhet og begeistring for bygningsmassen og tunet med hydroforet i midten. Videre at det først og fremst blir bevart, dernest utviklet og at flere lokalhistoriske perler i kommunen blir hentet fram på denne måten. QR-koden på informasjonstavlen leder til hele historien slik som den er utviklet til nå.

Noen dager i forkant foretok medlemmer av slektshistorielaget oppmontering av det store informasjonsskiltet samt to mindre skilt med veianvisning, ett ved innkjørselen til Teletunet fra riksveien, og ett ved Fauske Museum. Her er noen bilder fra dette arbeidet: