Forum for lokalhistorie i Fauske        

Fauske Slektshistorielag

                

Haukland, arkeologiske funn