Gamle aktuelle saker, 2023

Oppdatering av Erikstad og Øynes på arkeologisidene

01.05.23 EKD

 

Oppdatering av plansje #060 «Erikstad – om gårdens eldste historie». Mye tyder på at Erikstad er et mulig gammelt høvidingested. Mange arkeologiske funn med synlige og utraderte strukturer tyder på svært gammel bosetting. Les mer om det ved å gå til hovedmenyen til venstre, velg «Lokalhistorie» - «Arkeologi» - «Erikstad», eller klikk på denne direktelinken her.

 

Oppdatering av plansje #057 «Øynes – Kullgroper». Her antydes det at det kan være kullgroper. Hvis du kjenner til dette, ønskes det tilbakemelding til arkeologigruppa. Les mer om det ved å gå til hovedmenyen til venstre, velg «Lokalhistorie» - «Arkeologi» - «Øynes», eller klikk på denne direktelinken her.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert bilde av klyngetunet på Fauske vestre under bilder på lokalhistorie

30.04.23 EKD


Retusjert og klarere bilde av klyngetunet på matrikkelgården Fauske vestre er lagt ut. Det lå omtrent der Tunveien går i dag. Det viser også Erikstad, Øyneshalvøya, Kirkeveien fra sjøen og opp til kirka. Se nærmere på bildet ved å gå til hovemenyen på venstre side, velg "Lokalhistorie" - "Bilder" - "Fauske sentrum (eldste), eller klikk på denne snarveien direkte til siden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nye bilder fra Vatnbygda på lokalhistorie

29.04.23 EKD


Nytt bilde fra Vatnan på Moen viser morenen som danner Moen og spennende omgivelser fra 1911. Det er også et nytt bilde fra mudring av renna i Vatnan. Et stort mudringsfartøy med en såkalt "Mammutpumpe" pumper opp sand og siltmasse.


Noe av teksten er endret på. Det gjelder "Tyskerleiren Vatnan", "Os først på 1950-tallet", "Drosje i Vatnbygda", "Lærerboligen i Vika i Vatnan"  og de tre bildetekstene om "Hjemgamstraumen".


Dette kan du se nærmere ved å gå til hovedmenyen på venstre side, velg "Lokalhistorie" - "Bilder" - "Vatnbygda", eller klikk på denne lenken direkte til "Vatnbygda".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering på arkeologisidene, under Lund og Erikstad

28.04.2023 EKD


Under "Lund" på arkeologisidene er det lagt ut en ny plansje "#062: Lund – Om gårdens eldste historie". Her stilles det spørsmål om gårdsnavnet Lund kan bety at det det har vært en hellig lund her. To kullgroper er avdekket, men det finnes sannsynligvis flere. Les mer om det ved å gå til hovedmenyen på venstre side, og velg "Lokalhistorie" - "Arkeologi" - "Lund". Eller du kan klikke på denne lenken direkte til "Lund".

 

Det er også en oppdatering av plansje "#061: Erikstad – Kokegrop fra jernalderen". Den ble oppdatert 27. april 2023. Få med den siste oppdateringen ved å gå til hovedmenyen på venstre side, og velg "Lokalhistorie" - "Arkeologi" - "Erikstad", eller klikk på denne lenken direkte til "Erikstad".


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra styremøtet 29.mars

27.04.23 Kr.


Referat fra gjennomført styremøte 29.mars finner du under Om oss - Referater fra styremøter i hovedmenyen til venstre.


Eller du kan klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt tilskudd til Mineralparken ved Amfi-senteret

07.03.23 Kr.


Mineralparken ved Amfi-senteret på Fauske har i februar fått et nytt tilskudd: et skilt som beskriver dannelsen av et mineral som en følge av vær og klima.


Les om dette og se flere bilder under «Lokalhistorie» - «Bergverkshistorie».


                                                                       Eller du kan klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det grønne mineralet malakitt blir dannet på  marmoren.

Planlagte medlemsmøter og foredrag i Fauske historielag i 2023

21.02.23 Kr.


Det er planlagt en rekke medlemsmøter/foredrag i regi av Fhl i løpet av 2023.


Du kan se en oversikt over disse ved å velge hovedsiden "Aktivitetsoversikt" i menyen til venstre.


Første medlemsmøte blir tirsdag 28. Mars:


Jordmor arbeid og jordmødre, ved Jordmor Liv Andersen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra styremøtet Fauske historielag,14.februar

19.02.23 Kr.


Årets første styemøte etter årsmøtet ble gjennomført tirsdag 14.februar. Du finner referatet på siden "Referater fra styremøter" under "Om oss" i menyen til venstre.


På denne siden er også datoene for de kommende styremøter i 2023.


Du kan også klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bokskred Fauskebøker!!!!

Dette er unikt i laget! Bok-skred på Fauskebøker!


Nå selger vi Fauskebøker fra år 2013 til og med år 2020 for (kun) 50 kroner pr. stk.

Bokpakke (alle åtte bøkene) kroner 320,-

Med bokpakken får du Valnesfjord idrettslags historie med på kjøpet!

(Verdi kr. 250,-)


Fauskeboka 2021 selger vi nå for kr. 200,-.

 
Utenfor kommunen tilkommer frakt.


(Klikk på bildet for stor versjon!)


Utenfor kommunen tilkommer frakt.


Bestilles på epostadressen:

bokbestilling@fauskeslektshistorielag.no


Skal du ha bokpakken (komplett) må du ikke nøle. Bestill nå!


Du kan lese mer informasjon om disse bokutgivelsene ved å gå til

"Våre bøker" - "Tidligere bokutgivelser"


Eller klikk denne lenken.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentasjon fra årsmøtet i

Fauske historielag, tirsdag 31.januar

10.02.23 Kr.

 

Årsmøtet i Fauske historielag ble 31.januar gjennomført på tradisjonelt vis med bl.a. gjennomgang og godkjenneing av regnskap og budsjett, samt valg av nytt styre.

  • På siden "Om oss" - "Dokumentasjon fra møter og styret" finner du nå dokumenter fra møtet: Protokoll, regnskap 2022, budsjett for 2023 og årsmeldingen.


         Du kan også klikke denne lenken for å komme til siden med disse dokumentene.


Etter at det formelle møtet var avsluttet, hold Kjell Bakken et interessant og opplysende foredrag om Salten Kraftsamband AS og markedskreftenes fastsetting av strømpriser.


  • På siden "Aktivitetsoversikt" - "Bilder fra tidligere møter" finner du resymeer og bilder fra både sakene på årsmøtet, og fra Kjell Bakkens foredrag.


        Du kan også klikke denne lenken for å lese og se bilder fra årsmøtet 2023.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra styremøte i Fauske historielag,10.januar, på Teletunet

16.01.23 Kr.


Tirsdag 10.januar ble det holdt styremøte i Fhl på Teletunet. Du finner referatet fra styremøtet ved å velge Om oss - Referater fra styremøter, i menyen til venstre.


Eller du kan klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsforedraget fra 29.november 2022:

Polarbanen, med foredragsholder Finn Rønnebu

16.01.23 Kr.


Referat og bilder fra fjorårets siste foredrag i regi av Fauske historielag er nå lagt ut på hjemmesiden. 


Vi får blant annet høre om organisasjon Todt, trasevalgene for Polarbanen og bruk av straff-fanger og krigsfanger i arbeidet med byggingen av banen.


Velg: Aktivitetsoversikt - Bilder fra tidligere møter, i menyen til venstre, eller klikk denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyheter fra 2022 er flyttet til siden "Gamle aktuelle saker".

16.01.23 Kr.


Det som var nyhessaker i 2022 er nå flyttet til hovedsiden "Gamle aktuelle saker" i menyen til venstre, med underside "Gamle aktuelle saker 2022".


----------------------------------------------------------------------------------------------------------