Kvalitetsdokument

Vedlegg 1, Alt om årsmøter - mal 1,2,3,4:

Vedlegg 2, Innkalling og referat styremøte - mal 5 og 6:

Vedlegg 3, Årshjul - mal 7:

Vedlegg 4, Sjekkliste- medlemsmøter og standardbrev- medlemmer - mal 8 og 9:

Vedlegg 5, Regnskap, dokumentasjon- regnskap og reiseregning -mal 10,11 og 12:

Vedlegg 6, Policy og regler for gratis utlevering av årets bøker i Fauske Slektshistorielag: