Rettelser og kommentarer, bind 5 i bokserien Fauske under 2. verdenskrig


1945 - Kapitulasjon - etterkrigstid 

Alle feil som blir oppdaget blir korrigert her. Også kommentarer som kommer inn, og som kan supplere teksten.

 

Side 108-109

Det har skjedd en sammenblanding av etternavn. Omtalte Gunnar Nordby fra Nordstrand i Oslo het Gunnar Nordstrand.