Rettelser og kommentarer, bind 5 i bokserien Fauske under 2. verdenskrig


1945 - Kapitulasjon - etterkrigstid 

Alle feil som blir oppdaget blir korrigert her. Kommentarer som kommer inn, og som kan supplere teksten, blir også lagt inn her.


Side 67 

Om hjemmefrontsjef Dolmen og den sivile sjefsarkitekt Stumpf som bodde hos familien Sletbak.


Hans Jørgen Dolmen har tatt opp med meg at det må være blitt en feil på side 67, der det står:

«Der hadde Stumpf bodd siden sommeren 1942 da han kom til Fauske. Det hadde utviklet seg vennskap mellom ham og familien han bodde hos, og etter som Herlaug og Hjalmar Dolmen var nære venner med Sletbakfamilien, ble Stumpf også omgangsvenn med familien Dolmen.»


Hans Jørgen Dolmen påpeker at arkitekt Stumpf ikke kunne være omgangsvenn med familien Dolmen, etter som Dolmen var hjemmefrontsjef og politimann. Arkitekt Stumpf må ha husket feil da han skrev i besøksboka til Herdis og Hjalmar Dolmen i 1969. 

Stumpf skriver først at han kom til Norge i 1942 under «unormale» omstendigheter. «Tross for disse motbydelige omstendigheter, ble jeg ble som en venn hjertelig tatt inn i deres vennskapskrets og deres familie.» („1942 kam ich unter anormalen Verhältnissen nach Norwegen. Trotz dieser widerlichen Umstände wurde ich als Freund in Euren Freundeskreis und eurer Familie herzlichst aufgenommen“.)


Dette mener Hans Jørgen Dolmen må være feil. 


Jeg mener det var helt naturlig, ja ønskelig, fra Hjalmar Dolmens side å få kontakt med slike som arkitekt Stumpf. Når først Stumpf var blitt omgangsvenn med Sletbaks synes jeg det var naturlig at Dolmens fortsatte i omgangskretsen. Det ville vært nærmest tjenesteforsømmelse for Hjemmefrontsjefen å ikke følge opp denne kontakten. Stumpf hadde oversikt over den tyske militære organisasjonen, selv om han selv var ansatt i den sivile Organisasjon Todt.   


Side 107-108

Det har skjedd en sammenblanding av etternavn. Omtalte Gunnar Nordby fra Nordstrand i Oslo het Gunnar Nordstrand.

Jeg må blandet sammen etternavnet til en annen av forfatterne i samme bok, Kaare Nordby. Historien er hentet fra boka Historien om Skottlandsbrigaden 1940-1945. Fortalt av noen av dem som tjenestegjorde der. Forlaget Grenland 1997.


Side 150

Det er omtalt den 24 roms hotellbrakka. Petter Dahlberg forteller at det var bare seks utleierom, slik han husker det. I tillegg var det rom til ham og mora og bestemora. Selv om vi regner med kjøkken, lager og vaskerom etc. synes 24 rom å være i meste laget. Det er arkitekt Stumpf som har brukt betegnelsen «24-roms hotellbrakka» i et brev. Kfr. bind 4, side 32.


Side 221

Om Odd Haabet og Willy Hauck.

De fikk flere år sammen som naboer i Valnesfjord. Naboer er falt ut i teksten.