Her er noen opplysninger om krigen i Fauske

(Bøkene kan lånes på Fauske bibliotek)


Fauskeboka: Årstall og overskrift:

1980 - Den norske vakta ved Finneid bru. Sivil vakt ved viktige anlegg for å hindre sabotasje fra norske sabotører.

1985 - Krigsfangene 1945 - Svensk sykehusTysk Ortslazarett, Klungset til svensk sykehus for syke russiske krigsfanger.

1986 - Fauskeraidet - 6. juni 1940. Utførlig beskrivelse av alliert luftangrep mot Finneid under den tyske framrykkingen.

1986 - Intervju med Peder RengårdRengård er arbeiderveteran og fagforeningsleder i Sulitjelma under krigen.

1986 - Russerne underholder. Tidligere russiske krigsfanger reiste rundt og underholdt etter frigjøringen 1945.

1987 - Hva en krigsdagbok kan fortelle. Dagbok fra krigen, Sverige og opplevelse av fredsdagene på Fauske og omegn

1987 - Krigen 1940-45. Tyske avdelinger. Om de tyske avdelinger forlagt i forskjellige forlegninger i Valnesfjord.

1989 - Flyktning og soldat i  Sverige.Svein Skjerstad foreteller om tiden som flyktning, politisoldat og befrielsen av Norge

1989 - Øyvind Vedal om sitt Sverigeopphold. Om flukt og opphold og hjemfart under krigen 1943-1945

1990/1 - En tragisk hendelse i Vatnbygda 1940. Fra kampene i Fauskeområdet mai 1940 med sivile tap.

1990/1 - Fauske og krigen. Folk fra forskjellige deler av kommunen forteller fra timene da krigen kom til Fauske.

1990/1 - Finske flyktninger og Finlandshjelp. Vinteren 39/40 kom mange finske flyktninger, også til Fauske

1990/1 - Krigsminner fra Tuberkulosehjem. Edevard Haukland forteller hvordan han opplevde mai-dagene 1940.

1990/1 - Krisepenger i Sulitjelma. Problemer med kontanter i Sulitjelma 1940 og hvordan det ble løst.

1990/1 - Minnenes mai. Forfatteren har bladd i dagboka si fra krigsmånedene i Norge 1940.

1990/1 - Orta. Folk fra Tortenli og Tverå gjemte seg i en gruvegang i mai 1940.

1990/1 - På nøytralitetsvakt 1940. Ole Nystad fra Sulitjelma forteller fra grensevakt vår og sommer 1940

1990/1 - Sulitjelma, krigen og fagbevegelsen.Fagforeningsleder forteller fra krigens år i Sulitjelma.

1991 - 22. mai 1940. To personer forteller fra bombingen av Fauske fra hver sitt ståsted.

1991 - Innlevering av radioapparater 1941. Hvordan okkupasjonsmakten undertrykte det frie ord, og hvordan en unngikk å bli tatt.

1991 - På ville veier. Om dramatisk rømningsferd over Nordal, Staloluokta, Kvikkjokk under krigen.

1992 - Om kasernelivet. Forfatteren opplevde å bo midt inne i soldatleir under krigen 1940-1945.

1992 - Spennende krigsår med XU. Ragnar Tennvann forteller fra norsk militær etterretning under krigen.

1992 - To fauskeværinger i Sverige, Finnmark.Lorentz Andersen, Leivset og Terje Olsen, Holstad forteller om sine opplevelser.

1992 - Tragisk krigshistorie.Om m/s Blåmannens minesprengning, 26. mai 1940.

1993 - Småbrukerkonas arbeid i krigstida. Krigstiden førte med seg spesielle problemer med matforsyningen.

1994 - Fauskeværing i US styrker i 2. v.krig.Olai Iversen som var utskrevet i amerikanske styrker, forteller her fra krigen 1944-45.

1994 - Fra fiske- og jakt-turer til grenselosing. En betydelig grenselosing fant sted over Nordal.

1995 - Flyktningelosing i Sulitjelmatraktene. Om grensetrafikken over Sulitjelma 1940 - 1945

1995 - Krigsminner. Einar Nilsen forteller om opplevelser under krigen som veiarbeider.

1995 - Rapport fra XU. Johan Brandt. Rapport om XU virksomheten i Sulitjelma H80

1995 - Saulo, et taust vitne. Historien omkring funn av mennesker omkommet under flukt i Sulitjelma- fjellene

1995 - Vi rømmer i natt. Historien om en enkelt flukt fra Sulitjelma til Sverige tidlig 1945.

1997 - Mine krigsår. Forfatteren forteller om sine opplevelser på forskjellige arbeidsplasser under krigsårene.

2000 - Dystre minner fra Arbeidstjenesten. Sykdom som følge av arbeidstjenesten under krigsårene

2000 - Fauske sentrum, desember 1941. Eksplosjon, arrest, opphold i Falstad konsentrasjonsleir

2001 - En evakuering. Evakuering, mai 1940 til gården Ringstad

2001 - En historie fra krigstida. Margarintyveri fra tysk lastebil.

2003 - Minner fra krigens dager.

2003 - Sabotasjeforsøket i Sulitjelma for 70 år siden.

2004 - Historien om flygeren Henning Leifseth.

2005 - Ukrainere på Klungset

2006 - Et fly.

2006 - Et krigsminne.

2006 - Brev fra en ukrainer

2006 - Tysk bygningsmasse i 1945.

2006 - Bygda Kvitblikk gjennom krigsårene 1940-45.

2010 - Barndom på Arsenalet.

2010 - Øyevitner (Bombingen av Fauske 22. mai 1940).

2013 - Tyskerne kommer!

2013 - Sprengningsdrama fra krigen.

2013 - Berget to mann fra tyskernes etterretningsapparat.

2013 - Fra evakueringen i 1940.

2013 - Bestefar og stortingsmann Andreas Moan (Moan satt i Stortingets presidentskap da tyskerne angrep i 1940).

2014 - Soldatliv på Fauske 1940-41. Bilder med kommentarer.

2015 - To opplevelser av krigen.


Bilder i Fauskeboka utenom artiklene over

1995 - s108: Tysk mitraljøsestilling på Finneid.

2002 - s37:   Ukrainske damer ved Todtleiren.

2002 - s36:   Tysk trepanservogn.


Folk før (Fauske Slektshistorielag)

2012 - Offentlige kontorer i Fauske før, under og etter krigen.


Jubileumsboka 2005: Fra Kobbereventyr til marmorby side 205 til 240


Boka Flukt - Grensetrafikken til Sverige fra Indre Salten under krigen. Odd Rørvik og Knut Støre 2012.


Lenke til film om Lasarettet på Klungseth.