Ønsker du å bli medlem i Fauske historielag?


Prisene for medlemskap er:


Enkeltmedlem kr 100,- pr.år.

Familiemedlemskap kr 150,- pr.år.


Innmelding kan gjøres ved å sende epost til kasserer: Per Asbjørn Andersen, paa@signalbox.no

Ved familiemedlemsskap husk navn på familiemedlem.

Innbetaling av kontingent kan skje til FSHL's konto: 1503 47 20824


Alle er hjertelig velkommen som medlem i Fauske historielag.