Fauske Svømmeklubbs Historikk


Resymeet er laget av Irene og Inge Karlsen til Norgesmesterskapet i kortbane arrangert av Fauske svømmeklubb 25-27 mars 1983.  Inge Karlsens fordrag om Fauske svømmehall og svømmemiljø inkluderte også forholdene etter 1983, men manus foreligger ikke. testDet driftige styret med Helge Reiss Andersen i spissen fikk i løpet av kort tid tegnet 201 medlemmer, og så var det bare å komme i gang, det manglet så visst ikke på arbeidsoppgaver.


Først fikk man i gang instruktør- kurs, og da opplæringen og treningen startet, kunne klubben stille med hele 20 utdannede instruktører. Det ble satt i gang dommer kurs, og ikke lenge etter starten kunne klubben fylle' alle dommerfunksjoner på egne stevner. Fra kommunalt hold fikk man tildelt et brukbart antall timer i bassenget, Det vil vel alltid være slik at man gjerne skulle hatt mer, men ser vi tilbake og sammen likner med andre steder, må vi bare konstatere at Fauske kommune etter evne har stilt seg velvillig til idrettslig aktivitet, så også her.  Det store spørsmålet var nå: Ville den idrettslige framgang stå i rimelig forhold til den friske satsingen? Svaret lot ikke vente på seg. Alle rede i 1966 begynte ettårsbarnet å vise tenner på kretsplanet, og samme år fikk klubben 3 deltakere med i landsfinalen i UM.Året etter tok klubben 11 av 20 kretsmesterskap, og fikk hele 7 deltakere til landsfinalen UM i Larvik. Klubbens deltakere gjorde sterke innhogg på kretsrekordlista, og den første nordnorske rekord så dagens lys. Den ble riktig nok satt av en innflyttet bergenser og tidligere norsk mester, men likevel. Det viste seg at Tone Britt ikke skulle bli alene om å pynte på de nordnorske rekordene. Hun fikk snart følge av Ellen Mortensen, Jakob Djupvik, Bente Pedersen, Kari Støver og Hans Martin Seljeås. Klubben har hatt deltakere med i alle UM-finaler og alle junior-NM og i de fleste senior-NM siden 1966. I 1969 hadde klubben 7 nordnorske rekorder og Fauskesvømmerne fikk en stadig bredere representasjon på landsdelslaget mot Nord-Finnland og Nord-Sverige. Samme år oppnådde Ellen Mortensen sølv i junior-NM og havnet på landslagsleir i Østersund. Senere kom også Bente Pedersen på juniorlandslaget og var med på å sikre dobbeltseier for Norge, bare slått av Trine Krogh. Kirkenes var på denne tid den dominerende klubben i Nord-Norge og en av landets beste, men Fauskes raske framgang førte etter hvert til en utjevning i styrkeforholdet. Under NNM i Narvik i 1971 kjempet vi nesten likt med Kirkenes, og det viste seg også at Tromsø Svømmeklubb var på rask oppmarsj.

 

Klubbens første aktive svømmere og trenere.

Første rekke fra venstre: Frank Andersen, Marit Andersen, Sigbjørn Eilertsen, Tomas Nyland, Jøran Engan, Lars-Gjøran Dragland, Bente Pedersen, Kjell G Eilertsen, Karl Støver, Ole Jonny Edvardsen, Eva Holbe.

Andre rekke: Helge Reiss Andersen, Kirsten Westerheim, Ragnhild Sandøy, Berit Reiss Andersen, Kirsten Bjur, Trine Solvang, Ellen Mortensen, Siv Nilsen, Marit Mortensen, Ingrid Myhre, Ingebjørg Ydstie.

Tredje rekke: Terje Solem, Finn Dragland, Per Olsen, Kjetil Nyland, Trond Edvardsen, Robert Reiss Andersen, Jakob Djupvik, Gunnar Bådsvik, Finn Vatnan, Dagfinn Hjemås, Geir Nilsen, Martha Nyland, Margot Støver, Aase Dragland, Inger Pedersen, Edel Westerheim.

 

 

I 1972 fikk vi et generasjonsskifte i klubben. Omtrent alle «stjernene» som hadde vært med å bringe klubben fram sluttet eller reiste bort, og av delvis etablerte svømmere hadde vi bare Marita og Kjell Georg igjen. Et slikt generasjonsskifte er ofte fatalt for en klubb og en viss stagnasjon måtte komme når så mange og så gode svømmere som nå faIt fra. Når Fauske Svømmeklubb likevel slapp relativt lett igjennom denne perioden, skyltes det i første rekke at klubben ikke hadde satset ensidig på toppene. Rekruttering av svømmere, ledere og dommere var hele tiden ofret stor oppmerksomhet. På leder- og trenerplan skjedde det ikke store forandringer. Mange av de "gamle” ildsjeler var villig til å satse på nytt, og nye kom til. Dette året fikk FSK sin første norske rekord, idet Marita satte juniorrekord på 200 m butterfly og hun fikk også bronse i nordisk mesterskap for junior.

 

Fauske hadde i 1970 treningsleir i Ørebro i Sverige, og i 1972 ble arbeidet med sommerleir gjenopptatt, nå på Lillestrøm.

Det ble foretatt omorganisering og effektivisering av opplæringsvirksomheten; og det ble arbeidet for å gjøre de forskjellige utvalg mer selvstendig. HeIe reorganiseringen viste seg vellykket. Dermed var man over kneiken og på vei mot nye store høyder.

 

Allerede i 1973 hadde klubben 1l deltakere l NM og 8 landsfinalen UM, større antall enn noen gang før. Noen av «gamlegutta» som hadde reist fra stedet, hadde ikke gitt seg helt, og deltok i dette NM. Men også ellers i Nord-Norge var svømmingen i framgang, og Fauske ble «bare» 3. beste klubb i Nord-Norge, slått av Kirkenes og Tromsø. På sommerleiren dette året på Lillestrøm deltok hele 30 svømmere, Om høsten samme året ble det utlyst en landsomfattende konkurranse, EM-cupen. Denne omfattet alle olympiske øvelser i alle årsklasser. Vinneren ble av NSF lansert som landets' beste klubb. Det vakte oppsikt, ikke minst hos klubbens egne folk at FSK tok ledelsen i denne konkurransen, en ledelse som bare økte etter hvert. Pjokken fikk landets nest høyeste poengsum, bare ett fattig poeng fra Trine Krogh. Det kan kanskje være betegnende for klubben at man nettopp i en konkurranse som tilgodeser bredden, går helt til topps.
Inge Karlsen og Cato Slettbakk som trenere.

Nederst fra venstre: Cato Sletbakk, Pjokken Sletbakk, Geir Brannvoll, Andre Osmundsen, Jørn Are Skår, Tor Arne Hansen, Paul Sandøy, Solveig Willumsen, Hilde Hermansen, Bjørg Strand, Nina Skår, Marit Waaler, Siren Jakobsen, Arne Seljeås, Kjell Georg Eilertsen, Birger Nilsen.

Andre rekke: Inge Karlsen, Arnstein Dragland, Knut Halvorsen, Merete Bøe; Marita Karlsen, Vigdis Karlsen, Hilde Pedersen, Eli Lien, Stein Mortensen, Bjørn Halvorsen, Birgit Kosmo, Tove Fred/y, May  Britt Krogstad, Kirsten Willumsen, Brit Seljeås, Tove Larsen.

Tredje rekke: Ole G. Myhre Hansen, Steinar Carlsen, Tor Einar Vatnan, Sture Pedersen, Stein Marvin Bøe, Ketil Skår, Birthe Skofteland, Bente Hansen, Astrud Marie Pettersen, Caroline Haseid, Helen    Myhre Hansen, Kari Skogvoll, Marianne Jakobsen, Cecilie Haseid.

 

 

Også i sesongen høsten 1974- våren 1975 vant FSK EM-cupen helt overlegent. Denne gang hadde Marita beste individuelle resultat. I 1974 ble det store gjennombruddsåret på landsplan og internasjonalt. Marita deltok på alle landskamper og EM i Wien, og satte flere norske rekorder. Kjell Georg var med på 'landskamp mot Finnland, og tok medaljer i NM, og Vigdis kom med til juniornordisk. Inge Karlsen ble trener for lands- laget og var med til Wien. Utover 1975 fortsatte framgangen, flere norske rekorder av Marita, og stafettlaget satte norsk rekord for damer. I NM innendørs i Kristiansand hadde FSK med 14 deltaker og ble nest beste klubb. Beste klubb i NM junior med norske juniorrekorder på begge fristafettene, nest beste klubb i NM utendørs og ca. 30 svømmere på leir i Århus og Lillestrøm.


Vigdis og Marita tok begge medaljer i nordisk mesterskap for senior. Marita fikk kongepokalen for sin prestasjon på 400-m medley på NM. Ekstra hyggelig at Fauske kommune fulgte opp og tildelte henne kommunens hederspokal. FSK vant igjen en landsomfattende konkurranse - Speedo-cupen.

 

Bredden i klubben var i sesongen 1975/1976 større enn noen gang før. Fauske Svømmeklubb hadde 6 svømmere med på landslag senior og junior: Marita Karlsen, Vigdis Karlsen og Kjell Georg Eilertsen i senior, Hilde Pedersen, Bjørg Strand og Sture Pedersen i junior. Marita lyktes ikke i sitt forsøk på å komme til OL i Montreal. Hun satte imidlertid 6 norske rekorder individuelt og var ved sesongavslutning rekordholder i 8 øvelser lang- og kortbane. FSK ble «bare" nest beste klubb i NM kortbane og langbane, BSC var litt for vanskelig, særlig på hjemmebane. Medleylaget for damer var imidlertid «uslåelig» og vant både i lang og kort bane mesterskapet, begge steder på norsk rekord. Fauske hadde hele 8 deltakere i VM -landsfinale. Klubbens svømmere satte 52 nordnorske rekorder, så framgangen var udiskutabel. Vi så fram mot en ny sesong med stor optimisme.

 

Og med rette, for hva med dette? Marita Karlsen og Bjørg Strand deltakere i EM og Marita med finaleplass. Bjørg, Marita og Vigdis Karlsen med nordisk mesterskap og alle kom hjem med medalje. Disse tre var på seniorlandslaget. På juniorlandslaget deltok Bjørg, Ole Myhre Hansen og Sture Pedersen.

 

Fauske Svømme klubb ble beste klubb i KM, NNM, NM-jr., NM- kortbane og NM-langbane. Det var storeslem.

Marita, Bjørg og Vigdis samt medley- og frilaget ble norske mestre og satte norske rekorder. Ole Myhre Hansen, Sture Pedersen og Bjørg ble norske mester i jr. FSK hadde mer enn halvparten av nordkalottlaget. Litt av et jubelår, og vi visste at slik suksess kan være vanskelig å følge opp.


 

 


Vigdis Karlsen og Pjokken Slettbakk med vandrepokalen for beste klubb i langbane-NM 1978.

Ingen av dem ser ut til å være misfornøyd med trofeet. Det ligger mye trening bak prestasjonen.David og Goliat (Pjokken og Kjell Georg).

 

Likevel sesongen 1977/78 ble nesten like god. For første gang hadde Fauske Svømmeklubb med en deltaker i VM - Marita Karlsen. FSK ble beste klubb i langbane NM. Det viste seg en svikt på jr.- sida, mest fordi de beste gikk over i seniorklassen. Marita, Vigdis og Bjørg var fortsatt landslagsdeltakere. Medleylaget for damer satte norsk rekord langbane. Klubben hadde fortsatt halve kalottlaget. Rekrutteringssituasjonen så bra ut. Likevel var det som om en æra var på veg mot slutten. Klubbens.hovedtrener gjennom mange år, Inge Karlsen, skulle slutte og reise fra Fauske for en tid. Trenersituasjonen for neste sesong var lenge usikker. Flere av de beste svømmerne hadde bebudet å legge opp eller trappe ned. Klubben var tydelig på veg inn i sitt andre virkelig store generasjonsskifte.

 

Trenersituasjonen løste seg tilfredsstillende ved at assistenttrener på A-partiet, Jan Myhre Hansen, påtok seg hovedtrenerfunksjonen.  Marita Karlsen og Kjell Georg Eilertsen, «pensjonistene», satset videre for klubben - de har «overlevet» flere trenere. Denne løsninga førte til at flere andre satset delvis, og generasjonsskiftet ble ikke så brått som fryktet. FSK stilte fortsatt med en fyldig tropp i NM- kortbane og ble 4. beste klubb. I NM-jr. var deltakelsen tynn og det samme i NM-Iangbane. Færre svømmere satset på sommerleir. Marita tok gull igjen, denne gangen på 100 m bryst og ble uttatt til nordisk mesterskap. I nordnorsk målestokk var klubben fortsatt på topp. Herrelaget hevdet seg bedre i landsmålestokk enn noen gang før. Samtidig som noen la opp og andre satset mindre, dukket det opp nye talenter som satset friskt.

 

Sesongen 1979/80 viste at det stadig ble vanskeligere å hevde seg i topp norsk seniornivå. Riktignok var herrelaget bedre enn noen sinne og tok medalje i NM, og ”gamle” Kjell Georg tok sin første gullmedalje i NM. Øvelse 100, fri og tiden 52,6.


Marita hang også med, men hadde langt treningsavbrekk pga armbrudd. Hun kom likevel tilbake i NM-langbane, utklasset konkurrentene, tok gull og satte norsk rekord på 100 m bryst. Tida 1.16.26 er fortsatt mesterskapsrekord. Og nå markerte den kommende garde seg. Marita og tre «småjenter» tok 4. plass på 4x100 m fri, Her var det noe på gang igjen. I nordnorsk målestokk var FSK fortsatt på topp – således gikk f. eks alle lagmesterskap til FSK.

 

I sesongen 1980/81 er generasjonsskiftet fullført. Alle ”gamle” svømmere under Caroline Haseid har lagt opp. Men den unge garde lover godt - særlig jentene. Fauske ble nest beste kommune i UM i Bergen og tok 4 medaljer. Lise Lotte Nylund tok klubbens første gull i VM. I NM-jr. fulgte hun opp med gull på 100 m rygg og sølv på 200 m. Også de andre Fauske- svømmerne gjorde gode resultater og det var tydelig at det var gjort et godt arbeid med å bygge opp et nytt lag.

 

I seniorklassen var disse ennå for ferske, men bronse i stafett og Lise Lottes to bronsemedaljer i langbane var flott. Ved innledningen av sesongen 1981/82 ble det igjen skifte av hovedtrener. Jan Myhre Hansen ønsket avløsning og klubben knyttet på nytt til seg Inge Karlsen som var kommet hjem fra ett års trenerjobb i Danmark. Materiellet på A-partiet var godt, men bakover i rekkene var det noe tynnere. Age Soleng, tidligere hovedtrener i Vadsø, overtok B- partiet og Irene Karlsen påtok seg å bygge opp et nytt C-parti.

 Marita Karlsen 980. Nok en rekord er et faktum. Trener og far Ingen Karlsen gratulerer.

 

Jan Myhre Hansen - en tid hovedtrener for FSK og mangeårig ”ildsjel” for klubben.

 

 

Svømmerne utviklet seg etter forventning og i VM stilte Fauske med 3 svømmere, Carina Fauli, Hege Anita Sakariassen og Sturla Vestly. Fauske ble overlegent beste kommune foran Bergen og Oslo. Carina tok to gull og vant VM-statuetten foran nesen på Hege Anita som også tok to gull. Sturla tok en sølv og en bronse - vel blåst. NM-jr. ble flyttet til høsten så man fikk ingen prøve i jr. denne sesongen. Carina Fauli svømte seg inn på jr.-landslaget ved å vinne 800 m i sitt debutløp på distansen i Trøndersvøm. Størst prestasjon sto imidlertid Lise Lotte Nylund for ved å ta gull på 100 m rygg i NM-kortbane- 14 år gammel. Også hun deltok på landslaget. Dessverre ble hun syk på forsommeren og måtte stå over hele sommersesongen. I NM-Iangbane ble Carina nr. 3 på 800 m fri, og også de andre Fauskesvømmerne gjorde gode resultater. I stafett-NM tok de unge jentene en sølv og en bronse. FSK ble beste klubb i NNM og Nordnorsk årsklassemønstring.


Den første store styrkeprøven i inneværende sesong, var NM-jr. på Elverum, og det gikk bra selv med et betydningsfullt sykdomsforfall. Lise Lotte tok ”overlegent” gull på begge ryggdistansene. Sturla Vestly tok gull på samme distanser. Han tok også sølv på begge medleyøvelsene.


Så nå står vi foran et nytt VM og et nytt NM. Svømmerne har satset friskt, og man ser optimistisk på mulighetene. Fauske Svømmeklubb har vært i den heldige situasjonen at etter hvert som svømmerne har sluttet i sin aktive karriere, har mange gått inn som trenere og instruktører i klubben. Uten denne hjelp kunne ikke FSK ha opprettholdt så stor aktivitet gjennom så mage år.

 

Så langt om de sportslige prestasjoner. Men det er sikkert klart for alle at et lite sted som Fauske aldri kunne ha fostret så mange gode svømmere uten en velorganisert administrasjon og et godt støtteapparat. Alle de «anonyme» personer som har arbeidet bak kulissene, har like stor ære for prestasjonene som «gallionsfigurene». Barnas Svømmeskole aktiviserer hvert år ca. 80 barn på svømmeopplæring og kurs. For tiden har Fauske Svømmeklubb er A-parti på 15 svømmere, et B-parti på 20 svømmere, et C-parti på ca. 30 og et videregående kurs på ca. 15. Det betyr at klubben aktiviserer gjennom hele året ca. 160 barn og unge i en sunn fritidsaktivitet.

 

Dette er en side av klubbens virksomhet som det ikke blir lagt så mye merke til, men den er ikke mindre viktig av den grunn. Leder for Barnas Svømmeskole er Siri Helland. Fauske Svømmeklubb har også hatt glede av en kommune som har forstått verdien av frivillig ungdomsarbeid, og som således etter beste evne har vært med på å legge forholdene til rette

for klubbens drift. 

 

Økonomien i klubben har gjennom alle år vært en begrensende faktor, og etter hvert som aktiviteten har økt, har pengeforbruket uten vanskelighet holdt følge. Mye arbeid har vært nedlagt for å finansiere drifta – alt fra bingo, loddsalg, fester, skogshogst, skjæring av vegstikker, utdeling av telefonkataloger, spilleautomater, 17. mai arrangementer, steinplukking, opprydding og mye, mye mer.

En velvillig bistand fra stedets forretningsstand har også i sterk grad bidratt til at klubbens sportslige nivå har vært mulig.

 

Klubben har siden starten hatt følgende solide formannsrekke:

Helge Reiss Andersen, Terje Solem, Jørulf Eilertsen, Svenn Bøe, Harald Skogvoll, Jan Myhre Hansen,Tor Strand, Gyda Myhra Hansen, Alf Sakariassen og nå Marianne Sakariassen.

 

 Smilende trener gratulerer med den første lagsrekorden satt av Fauskesvømmere.                   

Øvelsen var 4x100 m fri og tiden 4.16.5.

Fra venstre Marita Karlsen, Merete Bøe, Vigdis Karlsen og Bjørg Strand.