Forum for lokalhistorie i Fauske        

Fauske Slektshistorielag

                

Dokumentasjon fra møter og styret

2020

Årsberetning 2019:

Regnskap 2019:

Balanseregnskap 2019:

Budsjett 2020:

Protokoll, Årsmøtet 30.januar 2020:

2019

Årsberetning 2018:

Regnskap 2018:

Budsjett 2019:

Protokoll, Årsmøtet 31.januar 2019