Forum for lokalhistorie i Fauske        

Fauske Slektshistorielag

                

Finneid, arkeologiske funn