Forum for lokalhistorie i Fauske        

Fauske Slektshistorielag

                

Innkalling og saksliste til styremøte i FSHL, tirsdag 25.februar kl.12, på Teletunet.

19.02.20 Kr.


Som tidligere inviteres medlemmer i FSHL til å overvære og være tilhørere på styremøte. Se informasjon lenger nede til høyre på denne siden.


Innkalling og saksliste til styremøtet 25.februar finner du på undersiden "Referater fra styremøter" under "Om oss" i hovedmenyen. Du kan også klikke denne lenken.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vil du gi din støtte til Fauske Slektshistorielag via Grasrotandelen hos Norsk Tipping?

18.02.20 Kr.


Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Fauske Slektshistorielag!På den nye undersiden under "Om oss" i hovedmenyen: Grasrotandelen - Norsk Tipping, finner du mer informasjon. Du kan også klikke denne lenken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foto: Norsk Tipping

Vil du hjelpe Digitalarkivet med å få ut folketellinga fra 1920 på nett?

14.02.20 Kr.


Digitalarkivet ber oss alle være med på en dugnad for å få informasjonen fra folketellinga fra 1920 ut på nett.

Dette skal skje 1. desember i år.De har skannet personssedlene fra folketellinga men må ha gjort et arbied med å tyde samt skrive inn noen data fra disse slik at vi skal kunne søke på informasjonen på nett. Vil du være med på dette? Du vil velge deg ut et ønsket område og vi blir ikke overrasket om du velger Fauske. Da blir du den hjelperen vi trenger for slektsforskere og andre som vil se tilbake om Fauske-samfunnet for hundre år siden.


Her er to lenker til mer informasjon om prosjektet;


Lenke 1: https://slektogdata.no/nb/dugnad-folketellinga-1920          Lenke 2: https://www.digitalarkivet.no/content/432/folketeljinga-1920


Pr. i dag er det ingen som jobber med Fauske.


Send en epost til: kildereg@mr.slektogdata.no hvis du vil bidra med din frivillighet.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dokumentasjoner fra årsmøtet 30.januar 2020.

14.02.20 Kr.


Nå ligger dokumentene fra årsmøtet 2020 ute på hjemmesiden. Årsberetning, regnskaper, budsjett og protokoll fra møtet finner du på undersiden "Dokumentasjoner fra møter og styret" under "Om oss" i hovedmenyen.


Eller du kan klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Innkallingen til årsmøte i Fauske Slektshistorielag, torsdag 30. januar kl. 19.00

16.01.20 Kr.Årsmøtet gjennomføres i Auditoriet på Fauske videregående skole, Gymnasveien 5, torsdag 30 januar kl 1900 - 2100.
Medlemmer og ikke-medlemmer er hjertelig velkommen (ta gjerne med venner og kjente!).I forlengelse av årsmøtet (etter kaffepausen!) vil forfatteren Kjell Bakken gi et okkupasjonshistorisk foredrag rundt noen viktige (og nye) temaer fra Fauske.


Agenda
Sak 1 Åpning og konstituering, herunder opptelling av frammøtte og stemmeberettigede, valg av møteleder og protokollfører.
Sak 2 Årsberetning for 2019
Sak 3 Regnskap for 2019
Sak 4 Innkomne saker
Sak 5 Budsjett for 2020
Sak 6 Valg
Sak 7 Hva skal vi gjøre i 2020? Presentasjon av foreløpig aktivitetsplan. Eventuelle kommentarer fra medlemmene.


Innkomne saker til årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 21 januar 2020.


Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.
Laget serverer (gratis) kaffe og kake.


Vedlegg: Årsberetning, regnskap, og budsjett. Merk at vi ikke kopierer og deler ut vedleggene på møtet, men viser på skjerm.


Vel møtt!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtereferat, styremøte i FSHL, tirsdag 14. januar 2020, på Teletunet.

16.01.20 Kr.


Årets første styremøte i FSHL ble holdt på Teletunet tirsdag 14. januar. Møtereferat er lagt ut på undersiden "Referater fra styremøter" under "Om oss" i hovedmenyen til venstre. Du kan også klikke

denne lenken.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt på sidene: Nytt valg i hovedmenyen - Gamle aktuelle saker

13.01.20 Kr.


Innholdet som tidligere var lagt ut på denne siden "Hjem, Nyheter" er nå flyttet og arkivert på en egen side i hovedmenyen til venstre: "Gamle aktuelle saker, 2019 og tilbake i tid"  


Det er saker og nyheter som var aktuelle i tiden, og arkivet strekker seg flere år tilbake i tid.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYTT OPPLAG:

Fauske under 2. verdenskrig, Bind 1: Overfallet


 NÅ I SALG HOS ARK FAUSKE OG LESELYSTHUSET, ROGNAN! (Leselysthuset selger også på sin nettside: leselysthuset.no)
Pris kr. 350,-


Boka forteller om da den tyske hæren overfalt Fauske i 1940. Først med bombingen av sentrum 22.mai, og senere invasjonen 29.mai. Fra da av ble stedet oversvømmet av flere tusen østerrikske bergjegere.


Flere Fauskeværinger ble drept, både til sjøs og under overfallet på Fauske.


Boka viser flere bilder som front-fotografene tok, og som ikke er publisert tidligere.


I det nye opplaget av bind 1 er rettelser tatt hensyn til. Det er også lagt inn litt av historien om den tyske statsborgeren Willy Hauck som bodde i Valnesfjord.


Boka har i lengre tid vært utsolgt, men nå er et nytt opplag trykket opp!


Utgitt 2017. Innbundet, 200 sider. Pris: kr. 350,-

2. OPPLAG

----------------------------------------

De seneste utgivelser, fra 2019:

Fauskeboka 2019, 39. årgang, kr. 300,-
Klikk denne lenken for å gå til årets bokutgivelser 2019 for å lese omtale.

Fauske under 2.verdenskrig, Bind 3: 1942/43. Pris kr. 350,-
Klikk denne lenken for å gå til årets bokutgivelser 2019 for å lese omtale.

Hva skjer på FSHLs styremøter?


Er du medlem i Fauske Slektshistorielag? Er du engasjert og interessert i hva som blir tatt opp og behandlet av saker på FSHL sine styremøter? Hva blir diskutert og hva blir vedtatt? Ja, da vil styret herved invitere deg til å overvære styremøtene våre.


Åpenhet i laget er viktig tenker vi, og det gjelder også styremøtene i Fauske Slektshistorielag

.

Vil du være til stede, send en epost til: bjorenda@hotmail.com senest et par dager før møtet. Vel møtt.


På vegne av styret i Fauske Slektshistorielag:
Bjørn Rendall, leder.


FSHL har sitt klubblokale på Teletunet.


undersiden Referater fra styremøter, som du finner under Om oss i hovedmenyen, vil for fremtiden referater fra styremøtene bli lagt ut.


En tid i forkant for kommende møte vil saksliste bli lagt ut her.


Du kan også klikke denne lenken for å komme til siden.


----------------------------------------------------------------