Fauske historielag er det nye navnet på laget etter navneendring på ekstraordinært årsmøte 2022.


----------------------------------------------------------------------------------------------

Ny tekst og nye bilder

06.06.2023 EKD


Vatnan (som ligger under "Lokalhistorie" og "Arkeologi") har fått nye bilder av sølvkorset og hodeskallen som ble funnet i Daumanndhåla. Det er også bilder av grotteinngangen og innover i grotta. Kjell Bakken har skrevet tekst til dem. For å se nærmere på dette kan du gå via hovedmeyen, eller klikk deg direkte inn på denne lenken.


Det er også skrevet supplerende tekst av Kjell Bakken på "Re-avdukingen av minnesmerket over krigsfanger på Åseng, 23. august", på slutten av innlegget. Les mer om hva Bjørn Rendall sa om tilblivelsen til minnesmerket ved å gå på på "Lokalhistorie" fra hovedmenyen, velg "Jubileums- og minnesmarkeringer" og gå helt ned til siste innlegg, eller klikk på denne lenken her.


Gamle nyhetssaker fra i år er flyttet fra førstesiden og samlet på en egen side. De finner du ved å gå fra hovedmenyen øverst på "Hjem/Nyheter", velg "Gamle aktuelle saker" og "Gamle aktuelle saker 2023". Du kan også trykke på linken nederst på denne siden som heter "Gamle nyheter fra i år", eller ved å trykke på denne lenken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Innkalling til styremøte nr 3/2023 - mandag 5. juni på Teletunet

30.05.2023 Kr.


Mandag 5. juni klokken 19.00 holdes styremøte i Fauske historielag på Teletunet.


Du kan lese innkallingen og sakslisten til styremøtet ved å velge "Om oss" - "Referater fra styremøter" i hovedmenyen til venstre. Eller klikk denne lenken for å komme til innkallingen.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny oppdatert aktivitetsoversikt for medlemsmøter

i Fauske historielag


Planlagte kommende medlemsmøter og foredrag i 2023:

Aktivitetsoversikt oppdatert 24.05.2023


6 juni: Kokegrop og saltenmat v/Einar Dale

August: Steinar Mathiassen : Finneid
September: Ronald Nystadbakk Russaanes: Samenes Salten
Oktober: Bjørn Tore Pedersen: Jektefarten
November: Jens Morten Kristiansen: Drosjer på Fauske
Desember: Kjell Bakken - Foredragsjubileum i historielaget


Datoer vil på senere tidspunkt bli oppdatert på de møter som ennå ikke er tidsbestemt.


------------------------------------


Du finner også aktivitetsoversikten og invitasjonen til medlemsforedraget  tirsdag 6.juni (se nedenfor) i "Aktivitetsoversikt" i hovedmenyen,

eller du kan klikke på denne lenken.


Invitasjon til medlemsforedrag og bruk av kokegrop tirsdag 6 juni kl. 1800

24.05.23 Kr.  

 

Vi har den glede igjen å invitere deg til medlemsforedrag om gamle mattradisjoner i Salten, ved Einar Dahle. Einar har lang og bred erfaring i matens tjeneste bl.a. som lærer i matfaget på Fauske videregående skole.


Vi skal på urgammelt vis å lage kokegrop og tilberede mat

inklusive smake på resultatet.


Foredraget skjer i aulaen på Vestmyra videregående skole og kokegropen i området

tirsdag 6.juni klokken 18.00.


Som tradisjon er medlemmer i Sørfold lokalhistorielag velkommen til arrangementet.


Andre som vil delta kan på vanlig måte komme og bli medlemmer for 100 kroner for 2023 og bli en av oss.


Velkommen til hyggelig og lærerik aften.  

 

Bjørn Rendall

Styreleder


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

På medlemsmøtet vil maten bli tilberedt uten-

dørs i en kokegrop på gammelt vis.

Oppdatering på Fauske under 2. verdenskrig, under lokalhistorie

04.05.23 EKD


Det er ny innledende tekst som forteller hvor stor påvirkning 2. verdenskrig hadde på innbyggerne på Fauske. Mange hadde soldater og "fremmedarbeidere" boende i boligene sine. Et nytt bilde av soldaten Rolf Weschkalnies med nær familie er lagt til. Sønnen hans, Rolf, har vært bidragsyter til bokprosjektet "Fauske under 2. verdenskrig". Det er også et nytt innlegg om denne bokserien med omtaler fra Avisa Nordland.


Les mer om dette ved å gå til hovedmenyen til venstre, velg "Lokalhistorie" - "Fauske under 2. verdenskrig", eller klikk på denne snarveien direkte til siden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referater og bilder fra medlemsmøtene, med foredrag, 28.mars og 25.april

02.05.23 Kr.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foredraget tirsdag 28.mars:

Jordmoryrket før i tiden


Pensjonert jordmor Liv Andersen holdt et interessant, gripende, og morsomt foredrag om jordmoryrket. Hun tok tilhørerne med på historien fra den første omtalen i Mosebøkene, til Magnus Lagabøters lover, Christian 5. lov av 1687, og erkebiskopen av Canterbury bestemmelser.

Og lokalt kunne transportmidler som jordmora benyttet være både dresin og kiskibbe til henholdsvis Sulis og Jakobsbakken, når det hastet som mest.........................

Foredraget tirsdag 25.april:

Helbrederen Johannes Bratteng


Det var 55 medlemmer som fikk oppleve det formidable foredraget av Tove Mette Mæland. Hun tok oss med gjennom Bratengs liv, fra fødsel i 1890, til død i 1967, 77 år gammel.

Han drev som helbreder fra ca. 1930 til 1967 og hadde opp mot 8000 pasienter pr. år.

De mange pasientene fra fjern og nær som oppsøkte Brateng utgjorde en god del av inntekten til f.eks hotellet og telegrafen på Fauske........................

Les resymeer og se bilder fra de to medlemsmøtene og foredragene:


Velg "Aktivitetsoversikt" - "Bilder fra tidligere møter" i menyen til venstre.


Eller klikk denne snarveien til foredragene.

Oppdatering av Erikstad og Øynes på arkeologisidene

01.05.23 EKD

 

Oppdatering av plansje #060 «Erikstad – om gårdens eldste historie». Mye tyder på at Erikstad er et mulig gammelt høvidingested. Mange arkeologiske funn med synlige og utraderte strukturer tyder på svært gammel bosetting. Les mer om det ved å gå til hovedmenyen til venstre, velg «Lokalhistorie» - «Arkeologi» - «Erikstad», eller klikk på denne direktelinken her.

 

Oppdatering av plansje #057 «Øynes – Kullgroper». Her antydes det at det kan være kullgroper. Hvis du kjenner til dette, ønskes det tilbakemelding til arkeologigruppa. Les mer om det ved å gå til hovedmenyen til venstre, velg «Lokalhistorie» - «Arkeologi» - «Øynes», eller klikk på denne direktelinken her.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert bilde av klyngetunet på Fauske vestre under bilder på lokalhistorie

30.04.23 EKD


Retusjert og klarere bilde av klyngetunet på matrikkelgården Fauske vestre er lagt ut. Det lå omtrent der Tunveien går i dag. Det viser også Erikstad, Øyneshalvøya, Kirkeveien fra sjøen og opp til kirka. Se nærmere på bildet ved å gå til hovemenyen på venstre side, velg "Lokalhistorie" - "Bilder" - "Fauske sentrum (eldste), eller klikk på denne snarveien direkte til siden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nye bilder fra Vatnbygda på lokalhistorie

29.04.23 EKD


Nytt bilde fra Vatnan på Moen viser morenen som danner Moen og spennende omgivelser fra 1911. Det er også et nytt bilde fra mudring av renna i Vatnan. Et stort mudringsfartøy med en såkalt "Mammutpumpe" pumper opp sand og siltmasse.


Noe av teksten er endret på. Det gjelder "Tyskerleiren Vatnan", "Os først på 1950-tallet", "Drosje i Vatnbygda", "Lærerboligen i Vika i Vatnan"  og de tre bildetekstene om "Hjemgamstraumen".


Dette kan du se nærmere ved å gå til hovedmenyen på venstre side, velg "Lokalhistorie" - "Bilder" - "Vatnbygda", eller klikk på denne lenken direkte til "Vatnbygda".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering på arkeologisidene, under Lund og Erikstad

28.04.2023 EKD


Under "Lund" på arkeologisidene er det lagt ut en ny plansje "#062: Lund – Om gårdens eldste historie". Her stilles det spørsmål om gårdsnavnet Lund kan bety at det det har vært en hellig lund her. To kullgroper er avdekket, men det finnes sannsynligvis flere. Les mer om det ved å gå til hovedmenyen på venstre side, og velg "Lokalhistorie" - "Arkeologi" - "Lund". Eller du kan klikke på denne lenken direkte til "Lund".

 

Det er også en oppdatering av plansje "#061: Erikstad – Kokegrop fra jernalderen". Den ble oppdatert 27. april 2023. Få med den siste oppdateringen ved å gå til hovedmenyen på venstre side, og velg "Lokalhistorie" - "Arkeologi" - "Erikstad", eller klikk på denne lenken direkte til "Erikstad".


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra styremøtet 29.mars

27.04.23 Kr.


Referat fra gjennomført styremøte 29.mars finner du under Om oss - Referater fra styremøter i hovedmenyen til venstre.


Eller du kan klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt tilskudd til Mineralparken ved Amfi-senteret

07.03.23 Kr.


Mineralparken ved Amfi-senteret på Fauske har i februar fått et nytt tilskudd: et skilt som beskriver dannelsen av et mineral som en følge av vær og klima.


Les om dette og se flere bilder under «Lokalhistorie» - «Bergverkshistorie».


                                                                       Eller du kan klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det grønne mineralet malakitt blir dannet på  marmoren.