Referat fra styremøtet tirsdag 4. juni, på Teletunet

06.06.24 EKD


Det ble holdt styremøte i Fauske historielag på Teletunet tirsdag 4. juni. Du kan lese referatet fra styremøtet ved å velge "Om oss" - "Referater fra styremøter" i menyen over.


Eller du kan klikke på denne lenken for å lese referatet.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innkalling til styremøte 4/2024, tirsdag 4. juni kl. 18.00 på Teletunet

23.05.24 EKD


Fauske historielag holder styremøte tirsdag 4. juni kl. 18.00 på Teletunet. For å lese innkallingen, velg "Om oss" - "Referater fra styremøter" i menyen over, eller klikk denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat og bilder fra medlemsmøtet tirsdag 21. mai, med foredraget: "Dødsleiren i Botn 1942 - 1945" ved Ulf Ketil Bakke

22.05.24 EKD


En kunnskapsrik Ulf Ketil Bakke holdt et flott foredrag med mye kunnskap og god bildedokumentasjon fra fangeleiren i Botn og litt fra Saltfjellet. Ondskap satt i system og ledet av en grusom SS offiser som endte i galgen i Jugoslavia i 1946. 34 fremmøtte og to nye medlemmer. Velkommen til oss!


Du kan se alle bilder ved å velge "Medlemsmøter" - "Bilder og referater fra tidligere møter" i hovedmenyen over. Eller du kan klikke på denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøte, NB! Merk dag og dato: TIRSDAG 21. MAI KL. 18.00;

foredraget "Dødsleiren i Botn 1942 - 1945", ved Ulf Ketil Bakke

                       13.05.24 Kr.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avduking av Blå skilt; «Historiske Fauske»

                                                  26.04.24 Kr.


Fauske historielag har den glede å invitere Fauskes innbyggere til avduking av flere skilt av typen «Blå skilt», til sammen åtte Blå skilt, som gir kortfattet fakta og informasjon om lokale historiske bygg i Fauske kommune. Konseptet med Blå skilt er vidt utbredd i Norge og ellers særlig i England. Historiske Fauske, er fellesbenevnelsen på Blå skiltene som Fauske historielag har bestilt og fått produsert.


Avdukingen vil skje fredag 3. mai kl.12.00

ved hovedinngangen til Fauske Rådhus.


Alle er velkomne!


Fra monteringen av noen av skiltene, arbeid utført av Kjell Bakken og Nils-Ole Steinbakk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blå skilt montert på Fauske kirke.

Montering på Storgata 60, engang holdt Avisa Salten til her.

Vil du vite mer om Blå skilt, klikk på disse lenkene:


Om oss — Blå skilt i Norge (blaaskilt.no)


About Blue Plaques | English Heritage (english-heritage.org.uk)


-----------------------------------------------------

Blå skilt fra Oxfordshire i England.


Kilde: www.no.pinterest.com

Fauske eldresenter. Dette bygget var opprinnelig Telegrafen på Fauske.

Referat og bilder fra medlemsmøtet tirsdag 23. april, med foredraget: "Tysk og norsk grensepoliti i Salten 1942 - 45" ved Knut Støre

25.04.24 EKD


Godt oppmøte til et meget interessant, meget detaljert og mørkt kapittel fra krigen. All vold og urett gjennomført av det tyske ordenspolitiet og grensepolitiet som hadde stor norsk deltakelse av voldelige norske nazister. 


Du kan lese mer og se flere bilder fra møtet ved å velge "Medlemsmøter" - "Bilder og referater fra tidligere møter" i hovedmenyen over.


Eller du kan klikke denne lenken.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Medlemsmøte tirsdag 23. april, kl. 18.00 på Vestmyra barne- og ungdomsskole.


Foredraget "Tysk og norsk grensepoliti i Salten 1942 - 45" ved Knut Støre


16.04.24 Kr.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat og bilder fra medlemsmøtet 19. mars, med foredraget "Konflikt og kontroll i nord"

ved Jan Oscar Bodøgaard

16.04.24 Kr.


"Ulike folkegrupper har opp gjennom århundrene bodd og ferdes på Nordkalotten, her løselig avgrenset til Skandinavia nord for polarsirkelen, den nordvestre del av Russland og Barentshavet. Relasjonene mellom folkegruppene varierte: fredelig gjensidighet og harmoni på den ene side og uoverensstemmelser og konflikt på den andre.


På begynnelsen av 1900-tallet utfoldet det seg en rekke dramatiske hendelser, mest intenst i tiåret 1914–1924. ..................."


Slik innleder Jan Oscar Bodøgaard sitt resyme` av foredraget på medlemsmøtet 19. mars.


Du kan lese hele resymeet og se bilder ved å velge "Medlemsmøter" - "Bilder og referater fra tidligere møter" i hovedmenyen over.


Eller du kan klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra styremøtet tirsdag 9. april, på Teletunet

13.04.24 EKD


Det ble holdt styremøte i Fauske historielag på Teletunet tirsdag 9. april. Du kan lese referatet fra styremøtet ved å velge "Om oss" - "Referater fra styremøter" i menyen over.


Eller du kan klikke på denne lenken for å lese referatet.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nye bilder av historiske konfirmasjonsbiler

09.04.24 EKD


John Magne Jensen har delt flere historiske konfirmasjonsbilder fra Fauske kirke til Fauske historielag. De "nye" bildene er fra 1910, 1920, 1951, 1954, 1956, 1957, 1958 og 1960.


Du kan se dem ved å gå til hovedmenyen øverst, velge "lokalhistorie" - "bilder" - "personbilder" - "konfirmantbilder", eller du kan klikke på denne linken


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innkalling til styremøte 3/2024, tirsdag 9. april kl. 18.00 på Teletunet

04.04.24 EKD


Fauske historielag holder styremøte tirsdag 9. april kl. 18.00 på Teletunet. For å lese innkallingen, velg "Om oss" - "Referater fra styremøter" i menyen over, eller klikk denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøte tirsdag 19. mars, og foredraget Konflikt og kontroll i nord, foredragsholder er Jan Oscar Bodøgaard

08.03.24 Kr.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra ekstraordinært styremøte nr 3/2024 - onsdag 29. februar

08.03.24 Kr.


Det ble holdt ekstraordinært styremøte på Teletunet, onsdag 29. februar. Du kan lese refereatet fra styremøtet ved å velge "Om oss" - "Referater fra styremøter" i menyen over.


Eller klikk denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------