Aktuelt / Om innhold på sidene:

Bokserien

Fauske under 2.verdenskrig,
Bind 1-5


For lettere å finne raskt fram til kildehenvisninger,
rettelser og kommentarer til de 5 bindene i bokserien,
finner du nå lenker direkte til disse opplysningene
for hvert enkelt bind her:


Bind 1: Overfallet    a) KILDER    

            b) RETTELSER OG KOMMENTARER


Bind 2: Krigen slutt. Okkupasjonen begynner.                  Juni 1940- ut 1941    a) KILDER

             b) RETTELSER OG KOMMENTARER


Bind 3: 1942/43 KILDER OG KOMMENTARER


Bind 4: 1944 - Okkupasjonen går mot slutten.

    KILDEHENVISNINGER OG RETTELSER


Bind 5: 1945 - Kapitulasjon - etterkrigstid.

             a) KILDEHENVISNINGER, DEL 1:                           TEKSTREFERANSER

             b) KILDEHENVISNINGER, DEL 2:

                 BILDEREFERANSER

             c) RETTELSER OG KOMMENTARER


Klikk på bildet for større versjon.


Opplysningene er undersider til valgknappen "Lokalhistorie" - "Fauske under 2.verdenskrig",
i hovedmenyen ovenfor.


Øvrig informasjon om bøkene finner du under "Våre Bøker" i
hovedmenyen.

---------

Hva skjer på FSHLs styremøter?


Er du medlem i Fauske Slektshistorielag? Er du engasjert og interessert i hva som blir tatt opp og behandlet av saker på FSHL sine styremøter? Hva blir diskutert og hva blir vedtatt? Ja, da vil styret herved invitere deg til å overvære styremøtene våre.


Åpenhet i laget er viktig tenker vi, og det gjelder også styremøtene i Fauske Slektshistorielag

.

Vil du være til stede, send en epost til: bjorenda@hotmail.com senest et par dager før møtet. Vel møtt.


På vegne av styret i Fauske Slektshistorielag:
Bjørn Rendall, leder.


FSHL har sitt klubblokale på Teletunet.


undersiden Referater fra styremøter, som du finner under Om oss i hovedmenyen, vil for fremtiden referater fra styremøtene bli lagt ut.


En tid i forkant for kommende møte vil saksliste bli lagt ut her.


Du kan også klikke denne lenken for å komme til siden.


--------------------


Fauske historielag er det nye navnet på laget etter navneendring på ekstraordinært årsmøte 2022.


----------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøte i Fauske historielag, tirsdag 31.januar

18.01.23 Kr.

 

Styret har igjen den glede å innkalle alle våre medlemmer til årsmøtet for 2023, tirsdag 31 januar kl 1800, i aulaen på Vestmyra videregående skole. 

 

Vi følger vedtektens kapittel IV om innkalling og gjennomføring. Agendaen er listet nedenunder og beslutningsgrunnlag for sakene finnes i vedlegg tilsendt i epost.


Etter at årsmøtet er gjennomført vil Kjell Bakken holde foredrag om de høge strømprisene vi har nå "Fra SKS da markedskreftene overtok prissettingene av strøm".  Undertittel; "Fra monopol til markedskreftenes frie spill".  

 

Vi benytter anledningen til å selge av våre bokutgivelser i 2022.

 

Agenda med saksnummer (vedleggene er tilsendt i epost).


  1. Konstituering. Herunder valg av møteleder. Valg av sekretær, Tellekorps og opptelling av fremmøtte (stemmeberettigede)
  2. Årsberetning - se vedlegg
  3. Regnskap - se vedlegg
  4. Innkomne forslag
  5. Budsjett 2023 - se vedlegg
  6. Fastsettelse av medlemskontingent 2023 - se vedlegg
  7. Valg av styre med vararepr  - se vedlegg
  8. Valg av revisor (2) - se vedlegg
  9. Valg av valgkomite (3) - se vedlegg


Deretter pause med kaker og kaffe før foredraget til Kjell.

 

Innkomne forslag må være styret i hende senest fredag 27 januar på epost bjorenda@hotmail.com eller bragt til undertegnede. Se også vedtektene par 11.

 

Årsmøtet gir medlemmene våre en unik mulighet til å delta eller bidra til å bestemme lagets aktivitet fremover.  Samtidig er årsmøtet den viktigste demokratiaktiviteten i laget hvor vi snakker om 2023.

 

Vel møtt!

 

Med hilsen

Bjørn Rendall

Styreleder


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra styremøte i Fauske historielag,10.januar, på Teletunet

16.01.23 Kr.


Tirsdag 10.januar ble det holdt styremøte i Fhl på Teletunet. Du finner referatet fra styremøtet ved å velge Om oss - Referater fra styremøter, i menyen til venstre.


Eller du kan klikke denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsforedraget fra 29.november 2022:

Polarbanen, med foredragsholder Finn Rønnebu

16.01.23 Kr.


Referat og bilder fra fjorårets siste foredrag i regi av Fauske historielag er nå lagt ut på hjemmesiden. 


Vi får blant annet høre om organisasjon Todt, trasevalgene for Polarbanen og bruk av straff-fanger og krigsfanger i arbeidet med byggingen av banen.


Velg: Aktivitetsoversikt - Bilder fra tidligere møter, i menyen til venstre, eller klikk denne lenken.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyheter fra 2022 er flyttet til siden "Gamle aktuelle saker".

16.01.23 Kr.


Det som var nyhessaker i 2022 er nå flyttet til hovedsiden "Gamle aktuelle saker" i menyen til venstre, med underside "Gamle aktuelle saker 2022".


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De seneste bokutgivelser, 2022

Fauskeboka 2022, 42. årgang, Pris kr. 300
Klikk denne lenken for å gå til årets bokutgivelser 2022 for å lese omtale.

Fauske kirke - mennesker og historier

Pris kr. 250
Klikk denne lenken for å gå til årets bokutgivelser 2022 for å lese omtale.

Til redusert pris!

ANKERSKE PÅ FAUSKE

Marmoren som erobret verden

Boka "Ankerske på Fauske", bedriftshistorie 1882-2020

av forfatteren Ingvar Lindahl.

Oridinær pris kr. 300,-

Nå: Kr. 100

Klikk denne lenken for å gå til 

Våre bøker - Tidligere bokutgivelser

for å lese omtale.

BOK-TILBUD:


Arbeidsfolkets saga.


Erindringer fra arbeidsrørsla

i Fauske og Salten.
Klikk på bildene for større versjon.


FSHL har fått et begrenset antall av denne boken for salg. Boken ble første gang utgitt i 1951 .Denne utgaven er trykt av Arbeiderbevegelsens historielag i 1991 og er på 68 sider og illustrert. Hans Trondsen, gruvearbeider, kommunepolitiker og tidligere ordfører i Fauske har skrevet boken, som spenner over tidsrommet 1870-1950.Benytt anledningen og skaff deg denne boken nå, mens den fortsatt er tilgjengelig.


Boken koster kun kr.100,-
Porto på kr 90,- tilkommer ved forsendelse i posten.


Kontakt Kjell Sture Hugaas på epost: kjell.sture.hugaas@signalbox.no

eller telefon: 95 94 32 66.


---------------------------------------