Forum for lokalhistorie i Fauske        

Fauske Slektshistorielag

                

Venset, arkeologiske funn