Forum for lokalhistorie i Fauske        

Fauske Slektshistorielag

                

Leivset, arkeologiske funn