Forum for lokalhistorie i Fauske        

Fauske Slektshistorielag

                

Årsmøtet 2020, 30.januar, med tilhørende foredrag av Kjell Bakken.


Bilder fra årsmøtet: (klikk på bilder for større versjon).


Foredraget "Forholdet mellom de tyske soldatene og folk i Fauske under okkupasjonen" av Kjell Bakken.

Et sammendrag med bilder: (klikk på bilder for større versjon).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forholdet mellom de tyske soldatene og folk i Fauske under okkupasjonen


I mange fortellinger om okkupasjonen kan en få inntrykk av at Fauskefolk og tyskerne holdt god avstand til hverandre. Det fortelles at det på den ene siden var tyskerne og noen få medløpere, som f.eks. medlemmene i NS og Sambandslærerne, og på den andre siden var de gode nordmennene. Og det var lite kontakt mellom disse to gruppene.


Dette er en helt feil framstilling av okkupasjonshistorien.


Alle på Fauske og bygdene rundt hadde hatt de østerrikske soldatene boende hos seg, og opplevd at de var unge vanlige mennesker, som folk på Fauske. Det var to-tre ganger flere tyskere på Fauske enn det var fauskeinnbyggere, så det var ikke mulig å gjøre noe annet enn å tilpasse seg deres virksomhet.


Et eksempel er Helga Dahlberg, hennes hotell brant under bombingen. Hun hadde ingen muligheter til å skaffe seg inntekter uten å samarbeide nært med tyskerne, og svigersønnen Gunnar Pedersen kjørte film for både tyskere og fauskeværinger. Annfinn Thuv har fortalt mange historier om det gode forholdet det var med noen av de tyske soldatene. Men han understreker, det var jo forferdelige folk der også.


De norske soldatene som oppholdt seg i Skottland og Sverige under okkupasjonen fikk fortalt helt andre historier om de tyske jævlene. Alle var umennesker. Soldatene hadde i årevis trent på å kjempe mot dem. Det fikk de ikke anledning til. Men da britene okkuperte Norge i 1945, ble disse soldatene satt inn. Det ble en stor kulturkollisjon mellom soldatene som hadde vært ute, og fauskefolk som hadde levd sammen med soldatene. Samtidig kom opplysningene om nazistenes grusomme utryddelsesleirer.


Da senket stillheten senket seg.


Det ble skamfullt å ha hatt kontakt med de tyske soldatene. Ingen hadde lyst til å fortelle om hvordan det hadde vært under okkupasjonen.

Tyske offiserer på badestranda på Lund.

Tyske offiserer etter guttetur på Fauskevika.

Krigshistorisk kveld med Narviksenteret, kl.18.00, 25.april 2019


Laget hadde besøk av to foredragsholdere fra Narviksenteret denne krigshistoriske kvelden. Den ene var Gaute Lund Rønnebu, stipendiat, UiT/Narviksenteret, som snakket om forsknings og formidlingsprosjektet «I en verden av total krig: Norge 1939-1945».
Den andre var museumsleder ved Narviksenteret, Ulf Eirik Torgersen som snakket om opptakten til – og overfallet 9. april 1940. Formidler Ann Kristin Kristensen var dessverre blitt syk.


Veldig bra foredrag som fikk god respons, og det ble tid til en god spørsmålsrunde etter foredragene. På grunn av at en av foredragsholderne hadde forfall, fikk vi god tid til en prat i kaffepausen. Det så ut til at mange satte stor pris på det.


Etter foredragene ble det solgt Fauskebøker og Krigsbøker. Vi avsluttet klokken 21.
Det var ca. 60 personer tilstede på møtet. Det var spesielt hyggelig at så mange fra Bodø Krigshistoriske gruppe hadde tatt veien innover.


(Klikk på bildene for større versjon).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omvisning i Klungset Leir, 29.november 2018


Årets siste medlemsmøte på Klungset Leir.  Foredragsholderen Trond Ole Slettvoll dro oss igjennom historien fra det var i drift i 1943 og gjennom frigjøringsvåren. En svensk dokumentar kortfilm satte spissen på hele foredraget da vi kunne følge livet rett utenfor møteromsveggen i sommeren 1945. Knut Bertheussen tok oss på vandring gjennom den enorme kjelleren som har rommet både operasjonssal, apotek, vaskerom, kjøkken og mye annet. Lange korridorer og masse rom som er i forunderlig god stand så lenge etter krigen.  (Klikk på bildene for større versjon.)


I kjelleren er det lange korridorer og mange rom.200 liter «Kraftstoff», Wehrmacht, 1942.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operasjonssalen er belagt med fliser i tak og på vegger og gulv.

Vaskerommet, som har inneholdt flere badekar og med sluk i gulvet.

Tyske drivstoffkanner fra krigens dager.

Tur til Jakobsbakken, 20.september 2018


Helge Lunde tok oss med på en reise gjennom et tidligere klasseløst og intimt lite samfunn på Jakobsbakken eller "Bakken"

som stedet heter. Her var "alt" engang. (Klikk på bildene for større versjon)Fra Anna-gruva og senere Jakobsbakk-gruva åpnet flyttet folk opp for å arbeide i gruva, koke mat, drive Coopen, skole, postkontor, sykestue, melkesalg og bad. Her var tennisbane, hoppbakke og det meste. Siste gruva ble lagt ned og samfunnet forsvant fra 1965 og utover.


Over gruveinngangen til Anna-gruva står et kors. Hvorfor det? Alle husene har navn og egen historie. Alt dette delte Helge Lunde med oss tyve deltagere gjennom to timer, men Helge har mye mer, fortalte han. Hadde vi bare hatt mer tid. Men det ble mørkt, regnet og vinden økte på, så vi stoppet der.


Takk alle sammen og mest takk til Helge. Jakobsbakken er et fint sted, verdt et besøk.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kornmølla i Grønås, 30.august 2018


Månedens medlemsmøte ble kornmølla ved Mølnelva i Grønås i dag. Vi fikk fortalt historien av Solveig Wilhelmsen om at mølla stammer fra 1700-tallet, og var i bruk helt til 70-tallet. (Klikk på bildene for større versjon)

Det lille møllehuset er laftet av tømmer fra skogen rundt, og kvernsteinen antar man er kommet fra Setså. Renna er råtnet og falt sammen men det er ønske og håp om at man får også denne restaurert, slik at vi får kvernkallen til å dra rundt igjen. Det samme gjelder den gamle mølleveien som følger elva oppover fra bygdeveien. Vi får se om bygdas beste får organisert dette slik at vi kan få en ny tur til mølla igjen.


Asbjørn Lind supplerte Solveig med å fortelle oss om dyrking av bygg og rug i gammel tid, og at det egentlig var lite økonomi i dette, men at alle monner drar i et fattig samfunn. Det var mange møller på bygdene i Salten i gammel tid, men dette er vel den eneste som har overlevd ser det ut til.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planlagt tur til kalkovnen på Kjettnes, 21 juni 2018


Det ble landligge for Fauskeværingen grunnet mye bølger og vind

i kombinasjon.


"Været kan man ikke gjøre noe med" som kjent, og desto mer usikkert

når man skal ut på havet. Men så ble det et hyggelig møte i

båtforeningens hus i havna.


Ha en fin sommerpause folkens, og kom gjerne og inspirere oss med

noe fra tidligere Fauske.


Hilsen oss i styret.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foredrag på Venset om kjøpmann Bernhard Koch, 31 mai 2018

Handelsmann Bernhard Koch (1831 - 1920)

Gammelt postkort som viser handelsstedet og kaia

Finn Kristensen, som er bosatt like ved det gamle handelshuset, tok oss gjennom historien rundt Bernhard Koch som hadde handelsvirksomhet fra Venset den gang Saltenfjorden var hovedveien og ofte eneste veien mellom samfunnet her i Indre Salten. Finn hadde tatt oss gjennom historien i foredrag i aulaen måneden før og her fikk vi se hvor og hvordan det ble drevet.


Et vakkert sted i bukt med fjorden hvor det var havn og vern for uvær. Vi var mer enn førti personer som gledet oss over fortellingen og omgivelsene på Venset.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besøk i marmorbruddet 26 sept 2017


Thorvald Bie tok oss med rundt i marmorbruddet i  Lauvgavelen og fortalte den spennende historien som startet på 1700 tallet da danskekongen fikk gjennomført prøvetaking på disse forekomstene..


Et av de siste store prosjektene var leveransen til utvidelsen av Gardermoen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014

28. april holdt Asbjørn Lind foredrag om historien til gården Fauske Vestre, som ble sentrum i Fauske kommune. Han viste utskiftingskartene fra 1869 -1872 og fortalte om oppdelingene av gården.

Han fortalte også om den dramatiske brannen Palmesøndag 1772 da hele gården brant ned. Palmesøndag var den 12. april og alle mannfolkene var ennå i Lofoten. Det var 33 bygninger som brant ned med alt innbo.
2012

25. september 2012 holdt Øyvin Tørres Herstad foredrag om sin far, Lege Øyvin Kjell Herstad. Bildet til venste viser Tørres Herstad og Kjell Bakken.

Til høyre bilde fra salen.

Klikk på bildet for å få det større.


2011

29. mai 2011 var laget på busstur til Vensmoen. Bildet til høyre viser  de fleste deltakerne. Bildet til venstre viser omviser Arne Arnesen med brannmannshjelm


1998

Fra de første møter i laget1998

Fra de første møter i laget