Aktivitetsoversikt

Der ikke annet er nevnt, arrangeres medlemsmøtene i auditoriet på Vestmyra Skole (barne- og ungdomsskolen),

klokken 18.00-20.00, mot slutten av den aktuelle måned.

Det forutsetter at lokalet er tilgjengelig og andre forhold.

Så sjekk facebook, programoversikten nedenfor eller i avisene.
Møtene er for betalende medlemmer av Fauske historielag og er forøvrig gratis. 

2024

Planlagte medlemsmøter og foredrag våren 2024:

Aktivitetsoversikten oppdatert 09.06.2024.


30. januar - Årsmøte: Gunn Lisbeth Pedersen - Ungdomsklubben i Samfunnshuset. Gjennomført

20. februar: Kjell Bakken - Tømmerdal-verkstedet. Gjennomført

19. mars: Jan Oscar Bodøgaard - Konflikt og kontroll i nord. Gjennomført

 23. april: Knut Støre - Tysk og norsk grensepoliti i Salten 1942-45 Gjennomført

NB! 21. mai: Ulf Bakke - Dødsleiren i Botn 1942 - 1945. Gjennomført

Foredraget 18. juni utgår: Asbjørn Lind er foredragsholder, tittel kommer senere.


------------------------------------

Medlemsmøte, NB! Merk dag og dato: TIRSDAG 21. MAI KL. 18.00;

foredraget "Dødsleiren i Botn 1942 - 1945", ved Ulf Ketil Bakke

                                      


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøte tirsdag 23. april, kl. 18.00 på Vestmyra barne- og ungdomsskole.


Foredraget "Tysk og norsk grensepoliti i Salten 1942 - 45" ved Knut Støre


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøte tirsdag 19. mars, og foredraget Konflikt og kontroll i nord,

foredragsholder er Jan Oscar Bodøgaard

08.03.24 Kr.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøte

tirsdag 20. februar, kl 18.00: foredrag om TømmerdalverkstedetPå medlemsmøtet tirsdag 20. februar kl.18.00, på Vestmyra barne- og ungdomsskole, vil Kjell Bakken holde foredrag om historien til Tømmerdalverkstedet på Erikstad. Enkel servering.


Er du ikke medlem av Fauske historielag og ønsker å melde deg inn; velg Om oss - Bli medlem, i menyen over for informasjon, du kan også melde deg inn på møtet.


Gamle og nye medlemmer er velkommen!


(Klikk på bilder for større versjon)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brev med tilbudet om innredninger til Rådhuset.

Trapper var et av hovedproduktene.

Foto: Kjell Bakken

Tømmerdal med fiskekompiser på tur fra sin kjære hytte ved Kvitbergvatn. Kjærvald Bakken, Ingvald Tømmerdal, Arne Solvik

Bildet er fra Kjell Bakken.

2023

Medlemsmøte tirsdag 21. november kl. 18.00, med foredrag: Fauskes drosjehistorie ved Jens Morten Kristiansen

09.11.23 Kr.

 

Foredraget på medlemsmøtet i november omhandler Fauskes drosjehistorie og holdes av Jens Morten Kristiansen. Vi får høre hvordan drosjenæringen i Fauske utviklet seg fra den spede start fra før 1920-tallet, og videre gjennom 2. verdenskrig, etterkrigstid med rasjonering og fram til 1980-tallet.

 

Tid og sted: Tirsdag 21. november kl. 18.00 i Vestmyra Skoles auditorium.

 

Det blir pause i foredraget med kaffe, mineralvann og sosialt samvær.

 

Medlemmer i Sørfold lokalhistorielag er velkommen til arrangementet.

 

Andre som vil delta kan på vanlig måte komme og bli medlemmer i Fauske historielag for 100 kroner for 2023 og bli en av oss.

Vel møtt!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invitasjon til medlemsforedrag og bruk av kokegrop tirsdag 6 juni kl. 1800

24.05.23 Kr.


Vi har den glede igjen å invitere deg til medlemsforedrag om gamle mattradisjoner i Salten, ved Einar Dahle. Einar har lang og bred erfaring i matens tjeneste bl.a. som lærer i matfaget på Fauske videregående skole.


Vi skal på urgammelt vis å lage kokegrop og tilberede mat

inklusive smake på resultatet.


Foredraget skjer i aulaen på Vestmyra videregående skole

og kokegropen i området tirsdag 6.juni klokken 18.00.


Som tradisjon er medlemmer i Sørfold lokalhistorielag

velkommen til arrangementet.


Andre som vil delta kan på vanlig måte komme og bli medlemmer for 100 kroner for 2023 og bli en av oss.


Velkommen til hyggelig og lærerik aften.


Bjørn Rendall

Styreleder


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På medlemsmøtet vil maten bli tilberedt uten-

dørs i en kokegrop på gammelt vis.

28.mars, medlemsmøte med foredrag:

Jordmoryrket før i tiden

15.03.23 Kr.


Foredrag tirsdag 28.mars, kl. 18 – 20 på Vestmyra videregående skole.

Fordragsholder er pensjonert jordmor Liv Andersen som holder foredrag om jordmoryrket før i tiden.


Som tradisjonen er blir det foredrag, kaffe og kake samt sosialt samvær.


Medlemmer fra Sørfold lokalhistorielag er hjertelig velkommen.


Også som tradisjon kan alle ikke-medlemmer som vil oppleve dette sammen med oss bare møte opp, kjøpe årsmedlemskap (kr 100 eller 150) med Vipps eller kontant på stedet og samtidig bli en av oss i historiefellesskapet.


Vel møtt alle sammen!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022

Ekstraordinært årsmøte 2022 for medlemmer i FSHL, mandag 30.mai kl.18, i Fauske kino.


Tid og sted: Kinosalen og deretter Fauskegata mandag 30 mai. Start kl 1800.

 

Medlemsarrangement. Er du ikke medlem i FSHL? Du kan melde deg inn ved ankomst før møtet. Medlemskap enkeltmedlem kroner 100 pr. år. Familiemedlemskap kroner 150 pr. år.


Sak: Ekstraordinært årsmøte med hjemmel i vedtektene kap V.

 

En sak til behandling: Endring av foreningsnavn fra Fauske slektshistorielag til Fauske historielag.

 

Beslutningsgrunnlag:

 

Utviklingen

Fauske slektshistorielag ble dannet i 1998 med et primært interessefelt å drive med slektsgranskning. På denne tiden var digitaliseringen i samfunnet kommet så langt at mange hadde skaffet seg datamaskin som ga tilgang på internettet som igjen ga store muligheter. Ettersom data fra hele verden lett kunne lastes inn i hver stue og kirkebøker og andre viktige slektsgranskningreferanser ble tilgjengelig på nett steg interessen for hobbyen. Slektsgranskningen kom i gang, men etterhvert kom andre lokalhistoriske tema til medlemmenes interesse. Dette har utviklet seg til at brorparten av virksomheten er blitt andre ting enn slektsgranskning og bokproduksjonen med Fauskeboka i spissen samt mange andre temabøker viser denne utviklingen. 

 

Frivillighet er avgjørende

Frivillighet er bærebjelken i lagets virksomhet og verving av interesserte og aktive medlemmer er en avgjørende premiss. Vi har i vervearbeidet hatt en følelse av at folk flest antar at vi ønsker å tiltrekke oss medlemmer avgrenset til slektsgranskning, som jo ikke er tilfellet. Vi ønsker derimot aktive medlemmer for alle "grener" av lokalhistorie. Vi tror ikke at det er hensiktsmessig å ha et foreningsnavn som gir et inntrykk av en avgrenset aktivitet som slektsgranskning men at foreningsnavnet heller forteller at vi holder på med mange tema og at kanskje nye tema kan oppstå fremover innenfor historieinteressen. Vi tror at det mest vanlige navnet i landet er "historielag" og har gjort noe så enkelt som å søke på de forskjellige navnetypene på de viktigste søkemotorene på nett for å se etter dette. Det gir inntrykk av at foreningsnavnene er (...et ikke avgrensende navn) "-historielag" tilknyttet til et by- eller kommunenavn. 

 

Prosessen

Det er blitt foreslått navneendring tidligere, uten noen videre utredning eller begrunnelse. Styrene har flere ganger samtalt om foreningsnavnet vårt.  Forrige styre gjennomførte derfor en samtale med årsmøtedeltakerne om saken etter at selve årsmøtet var avsluttet. Vi fikk alle et inntrykk av at et navnebytte var hensiktsmessig og riktig.  Det nye styret noterte seg dette og behandlet saken i styremøte 8 mars under sak 7 (se på hjemmesiden vår). Vi vedtok å ta navnesaken så raskt som mulig til medlemmene som forslag til vedtektsendring. Styret mente også at det var hensiktsmessig å behandle navnesaken sammen med en annen aktivitet, som denne gangen blir om Fauskes historie. 

 

Slutning og anbefaling

Styret anbefaler for årsmøtet følgende vedtektsendring: "Fauske slektshistorielag endrer lagets navn til Fauske historielag. Årsmøtet gir styret i oppdrag å endre og kunngjøre reviderte vedtekter med det nye navnet samt endre logo og ellers gjøre nødvendige administrative tiltak fremover for at det nye navnet skal bli entydig kjent.". 

 

Forslag til agenda for ekstraordinært årsmøte:


 1. Godkjenning av innkalling 
 2. Konstituering herunder valg av ordstyrer, referent, protokollsignaturer, tellekorps og om​stemmeberettiget.
 3. Behandling av sak navneendring


Vi planlegger med at gjennomføring av årsmøtet tar ca 15 minutter.


 

Sak: Medlemsforedrag med gatevandring.  «Fauskegata blir til» med Asbjørn Lind og Brigt Kristensen


Arrangementet begynner med et ca en times foredrag i kinosalen. Deretter vandrer vi ut og gjennom viktige historiske sentrumsdeler av opprinnelsen for det Fauske vi har idag. Vandringstid ca en halv time. 

 

Totalt regner vi at hele arrangementet varer litt mer enn to timer.

 

Vel møtt alle sammen til et lite, men viktig, årsmøte og et interessant foredrag inklusive byvandring.

 

Med hilsen

 

Bjørn Rendall

Styreleder


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klikk på

bildene for større versjoner

Området som i dag er EPAS-hjønet. Her ble begynnelsen til tettstedet Fauske lagt.

Foredraget starter med gata uten hus – så fyller vi på og med en kort beskrivelse av hvert hus etterhvert som de blir satt opp og ender med dette kartet.

Årsmøte 2022 for medlemmer i FSHL, tirsdag 15. februar

 

Styret har den glede å innkalle alle våre medlemmer til årsmøtet for 2022 tirsdag 15 februar kl. 1900 i aulaen på Vestmyra videregående skole. 

 

Vi følger vedtektens kapittel IV om innkalling og gjennomføring. Agendaen er listet nedenunder og beslutningsgrunnlag for sakene finnes i vedlegg til epost sendt ut til medlemmene.


Etter at årsmøtet er gjennomført vil forfatteren Kjell Bakken holde foredrag om Ankerske under 2. verdenskrig. Vi benytter anledningen til å selge av våre tre bokutgivelser i 2021, bla Ankerskes historie.

 

Agenda med saksnummer

 1. Konstituering. Herunder valg av møteleder. Valg av sekretær, Tellekorps og opptelling av fremmøtte (stemmeberettigede)
 2. Årsberetning - se vedlegg
 3. Regnskap - se vedlegg
 4. Innkomne forslag
 5. Budsjett 2022 - se vedlegg
 6. Fastsettelse av medlemskontingent 2022
 7. Valg av styre med vararepr  - se vedlegg
 8. Valg av revisor (2) - se vedlegg
 9. Valg av valgkomite (3) - se vedlegg


Etter årsmøtesakene snakker vi litt om:


   10. ... å beholde eller endre navn på laget - innledning og meningsutveksling

   11. ....frivilligheten som bærer laget. Innledning, meningsutveksling og evt påmelding!

   12. ...at hvert år er et jubileumsår! Hva skal vi gripe fatt i dette året?

   13. ...den viktige jektefarten i Salten - hvem vet hva om dette spør John?


Deretter pause med kaker og kaffe før foredraget til Kjell.

 

Innkomne forslag må være styret i hende senest fredag 4 februar på epost bjorenda@hotmail.com eller bragt til undertegnede. Se også vedtektene par 11.

 

Årsmøtet gir medlemmene våre en unik mulighet til å delta eller bidra til å bestemme lagets aktivitet fremover.  Samtidig er årsmøtet den viktigste demokratiaktiviteten i laget hvor vi snakker om 2022.


Vi håper igjen at pandemien ikke stopper dette og at du kommer!

 

Smittevern:

Vanlig smittevernregler gjelder. Hold avstand og hjemme hvis du er syk.


Det vil ikke bli utlevert dokumenter på møtet.  Men det blir, som vår gode tradisjon er, servert kaffe og kake i pausen.

 

Vel møtt!

 

Med hilsen

Bjørn Rendall

Styreleder


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021

Medlemsforedrag tirsdag 26. oktober kl. 18.00:

Narvik 1940, strategisk mål og politisk symbol


Felles medlemsforedrag for Fauske Slektshistorielag og Sørfold Lokalhistorielag i aulaen på Fauske videregående skole.


Vi er så heldig å få krigshistorieforfatteren Jan P Pettersen hit til Salten tirsdag 26 oktober.  Det er få forfattere i moderne tid som på en så grundig og omfattende måte har tatt for seg nye og viktige sider ved krigshistorien her nord som pensjonert offiser og næringslivsleder Jan P Pettersen fra Narvik har gjort. Narvik 1940, strategisk mål og politisk symbol er den tredje boka hans. 

 

Samfunnet er åpnet igjen og det blir tradisjonell pause med kaffe og kake, samt boksalg. Klokkeslett er ennå ikke bestemt.

 

De som ikke ennå er medlemmer kan betale medlemskontingenten for 2022 (kr 100,- Vipps/kontant) ved fremmøte og få med seg både et meget godt foredrag samt medlemskap i slektshistorielaget.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Omtale av foredraget/boken

 

Det allierte felttoget i Norge våren 1940 var ifølge britiske historikere en militær fiasko. Operasjonene var utilstrekkelig planlagt, soldatene elendig trent og utrustet, og den politiske så vel som den militære ledelsen katastrofalt dårlig.

 

Jan P. Pettersen tar et usminket oppgjør med den allierte ledelsen og gjennomføringen av de militære landoperasjonene under Narvikfelttoget. Flere av de allierte angrepene påførte sivilbefolkningen store lidelser og hadde minimal militær betydning.

 

I boken, NARVIK 1940 Strategisk mål og politisk symbol som utkom i 2021, knuses myter fra det allierte felttoget, og det gis nye perspektiver på kampene i Nord-Norge.

 

Det var i hovedsak den norske 6. divisjon og dens to brigader som på landsiden nedkjempet de tyske styrkene.

 

Boken gir også ny innsikt i flere viktige hendelser fra felttoget våren 1940:

 

Regjeringens inngripen i ledelsen av den sivile og militære kampen i midten av mai, ble gjort på en lite gjennomtenkt måte. Det skapte en unødig konflikt med general Fleischer.

General Ruges handlemåte i tiden rundt kapitulasjonen og ukene etter har vært lite kjent. Flere av de militære arkivene fra felttoget forsvant og ble aldri gjenfunnet.

 

 

Avslutningsvis resonnerer forfatteren over den manglende omtale og anerkjennelse som den nordnorske motstandskampen våren 1940 har fått i den norske krigshistorien.

 

 

Jan P. Pettersen er tidligere yrkesoffiser og næringslivsleder.

 

Han ble uteksaminert fra Hærens Krigsskole i 1970 og fra Hærens Stabsskole i 1981.

 

Han har tidligere gitt ut to bøker fra krigen i Nord-Norge 1940-45.

 

Boksalg!

2020


Nedenfor er årsplanen for de aktiviteter som var planlagt i 2020.

På grunn av korona-pandemien ble, av medlemsmøter, kun årsmøtet (generalforsamlingen) for 2020 gjennomført.

2019:


Dato           Tema


25 april       Krigshistorisk kveld i regi av Narviksentret. Temaer i kveld:

kl 1800      - Om forsknings og formidlingsprosjektet «I en verden av total krig: Norge 1939-1945» v/ Gaute Lund Rønnebu,

                  stipendiat, UiT/ Narviksentret.

                 - Felttoget i Nordland v/ Ulf Eirik Torgersen, museumsleder, Narviksentret.

                 - De nordnorske frontsøstrene v/ Ann Kristin Kristensen, formidler, Narviksentret.

                  Spørsmål/diskusjon til slutt.


                  Auditoriet, Vestmyra Videregående Skole (Merk tidpunktet). Varighet 3 timer m/pause. Kaffespleis.

                  Koordinator: Inger E. Solem. Gjennomført.21 mars       Fra vår okkupasjonshistorie. Foredraget vil ha preg av fortellerdugnad med at foredragsholderen arbeider med

kansellert    neste bind av vår lokale krigshistorie. Foredragsholder Kjell Bakken.

                   Vanlig sted: aulaen, Vestmyra Videregående Skole. Kaffespleis. Møtet er kansellert.
31 januar    Årsmøte samt foredrag om televerket og teletunet på Fauske. Foredragsholder er Laila Nordhaug.

kl 1900       Auditoriet på Vestmyra Videregående Skole. Gratis kaffe og kake. Gjennomført.                                                    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018:


Dato           Tema                                                  Foredragsholder             

26 april        Handelshuset Bernhard Koch           Finn Kristiansen

                    Gjennomført


31 Mai         Befaring på Venset som

kl 1800        oppfølging om Koch. Vi svinger inn til  Finn Kristiansen som leder oss gjennom Wall Street og annet. Trivselsveien 113 på Venset. Se etter (Norsk) flagg ved avkjøringen. Ta gjerne med en liten klappstol evt litt kaffe hvis det blir fint vær. Da tar vi oss litt mer tid på tunet før vi rusler rundt.

Gjennomført 


21 juni         Båttur og foredrag kalkovnen på Kjettnes

kl 1600        Påmelding: rolf.eriksen(a)sbnett.no. Roy Hansen orienterer. Påmelding innen 14 juni. Møt i båthavna. Ta gjerne med mat og drikke og en hundrelapp som drivstofftilskudd (betales kasserer Rolf Eriksen). Varighet ca 3 timer.

Kansellert


30 august    Gårdsmølla på Grønås. Gjennomført.

kl 18.00.


20 Sept        Tur Jakobsbakken og Anna-gruva, med orientering om tidligere gruvedrift og bosetting. Guide er Helge Lunde. Møt opp kl.18.00 på Jakobsbakken, regn med ca 1 og 1/2 times varighet. Gjennomført.


27 Sept        Foredrag. Utviklingen i mine 45 år som journalist i Fauske kommune, v/Arild Bjørnbakk. Fauske v.g.skoles aula, kl.18.00 (Merk klokkeslettet).   Dørene åpnes kl. 17.30. Kaffespleis. Gjennomført.

 

25 oktober   Asbjørn Lind holder foredraget: Offerstedet på Leivset!

Fauske v.g skoles aula kl.19.00. Kaffespleis.Gjennomført.


29 november  Omvisning i Klungset leir. Det blir fortalt om, og vi får en omvisning av bygninger og kjøretøyer ved anlegget.

Kl.19.00  Kaffespleis. Gjennomført.Kurs om slektshistorie ble gjennomført  6, 8, 13, 15 november 2018.