Forum for lokalhistorie i Fauske        

Fauske Slektshistorielag

                

Hva skjer på FSHLs styremøter?


Er du medlem i Fauske Slektshistorielag? Er du engasjert og interessert i hva som blir tatt opp og behandlet av saker på FSHL sine styremøter? Hva blir diskutert og hva blir vedtatt?

Ja, da vil styret herved invitere deg til å overvære styremøtene våre.


Åpenhet i laget er viktig tenker vi, og det gjelder også styremøtene i Fauske Slektshistorielag.

Vil du være til stede, send en epost til: bjorenda@hotmail.com senest et par dager før møtet.  Vel møtt.


På vegne av styret i Fauske Slektshistorielag:

Bjørn Rendall, leder 


FSHL har sitt klubblokale på Teletunet.


--------------------------------------------

Saksliste for kommende møter vil bli lagt ut her en tid i forkant.

Møtereferat, styremøte tirsdag 24.september 2019, kl.12 på Teletunet.

Vedlegg til referat fra styremøte tirsdag 24.september 2019

Møtereferat, styremøte nr.2/2019, tirsdag 21.mai kl.12 på Teletunet.

Møtereferat, styremøte nr 1/2019 tirsdag 19. februar kl 12.00 på Teletunet: