Forum for lokalhistorie i Fauske

Fauske Slektshistorielag

Hva skjer på FSHLs styremøter?

 

Er du medlem i Fauske Slektshistorielag? Er du engasjert og interessert i hva som blir tatt opp og behandlet av saker på FSHL sine styremøter? Hva blir diskutert og hva blir vedtatt?

Ja, da vil styret herved invitere deg til å overvære styremøtene våre.

 

Åpenhet i laget er viktig tenker vi, og det gjelder også styremøtene i Fauske Slektshistorielag.

Vil du være til stede, send en epost til: bjorenda@hotmail.com senest et par dager før møtet. Vel møtt.

 

På vegne av styret i Fauske Slektshistorielag:

Bjørn Rendall, leder

 

FSHL har sitt klubblokale på Teletunet.

 

--------------------------------------------

 

 

 

 

Saksliste for kommende møte 21.mai vil bli lagt ut her en tid i forkant.

Møtereferat, styremøte nr 1/2019 tirsdag 19. februar kl 12.00 på Teletunet: