Forum for lokalhistorie i Fauske

Fauske Slektshistorielag

 

Adressen er

 

Fauske Slektshistorielag

Postboks 189

8201 Fauske

Bankkonto nr: 1503 47 20824

Organisasjonsnummer: 994 040 561

 

Styret 2017

Leder: Kjell Bakken, telefon 95250264 epost: kjell.e.bakken(a)online.no

Nestleder: Kjell Sture Hugaas

Kasserer: Rolf Eriksen, telefon 75645776 epost: rolf.eriksen(a)sbnett.no

Styremedlemmer: Else Gylseth Nilsen, Jens-Morten Kristiansen

Sekretær: Bjørn Rendall

Vara: Steinar Nystad