Forum for lokalhistorie i Fauske        

Fauske Slektshistorielag

                

Årsberetning 2018:

Regnskap 2018:

Budsjett 2019:

Protokoll, Årsmøtet 31.januar 2019