Forum for lokalhistorie i Fauske

Fauske Slektshistorielag

Planlagt tur til kalkovnen på Kjettnes, 21 juni 2018

 

Det ble landligge for Fauskeværingen grunnet mye bølger og vind

i kombinasjon.

 

"Været kan man ikke gjøre noe med" som kjent, og desto mer usikkert

når man skal ut på havet. Men så ble det et hyggelig møte i

båtforeningens hus i havna.

 

Ha en fin sommerpause folkens, og kom gjerne og inspirere oss med

noe fra tidligere Fauske.

 

Hilsen oss i styret.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foredrag på Venset om kjøpmann Bernhard Koch, 31 mai 2018

Handelsmann Bernhard Koch (1831 - 1920)

Gammelt postkort som viser handelsstedet og kaia

Finn Kristensen, som er bosatt like ved det gamle handelshuset, tok oss gjennom historien rundt Bernhard Koch som hadde handelsvirksomhet fra Venset den gang Saltenfjorden var hovedveien og ofte eneste veien mellom samfunnet her i Indre Salten. Finn hadde tatt oss gjennom historien i foredrag i aulaen måneden før og her fikk vi se hvor og hvordan det ble drevet.

 

Et vakkert sted i bukt med fjorden hvor det var havn og vern for uvær. Vi var mer enn førti personer som gledet oss over fortellingen og omgivelsene på Venset.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besøk i marmorbruddet 26 sept 2017

 

Thorvald Bie tok oss med rundt i marmorbruddet i Lauvgavelen og fortalte den spennende historien som startet på 1700 tallet da danskekongen fikk gjennomført prøvetaking på disse forekomstene..

 

Et av de siste store prosjektene var leveransen til utvidelsen av Gardermoen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2014

28. april holdt Asbjørn Lind foredrag om historien til gården Fauske Vestre, som ble sentrum i Fauske kommune. Han viste utskiftingskartene fra 1869 -1872 og fortalte om oppdelingene av gården.

Han fortalte også om den dramatiske brannen Palmesøndag 1772 da hele gården brant ned. Palmesøndag var den 12. april og alle mannfolkene var ennå i Lofoten. Det var 33 bygninger som brant ned med alt innbo.

 

 

 

 

 

 

 

2012

25. september 2012 holdt Øyvin Tørres Herstad foredrag om sin far, Lege Øyvin Kjell Herstad. Bildet til venste viser Tørres Herstad og Kjell Bakken.

Til høyre bilde fra salen.

Klikk på bildet for å få det større.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

29. mai 2011 var laget på busstur til Vensmoen. Bildet til høyre viser de fleste deltakerne. Bildet til venstre viser omviser Arne Arnesen med brannmannshjelm

 

 

 

 

 

1998

Fra de første møter i laget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998

Fra de første møter i laget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________