Forum for lokalhistorie i Fauske

Fauske Slektshistorielag

Minnesmerket over krigsfanger på Åseng:

 

Vi foretar en re-avduking av bautaen ved krigsfangeleiren Petters-Lager på Åseng, torsdag 23 august klokken 18.00

 

Fangeleiren ble etablert i 1942 og ved fredsslutningen var det 573 sovjetiske fanger i leiren. Leiren var en av mange krigsfangeleirer i forbindelse med bygging av jernbanen videre nordover mot Narvik. 11 personer ble enten henrettet eller døde i/ved leiren.

 

Fauske kommune, Fauske Slektshistorielag og Koloritt på Leivset har i samarbeid pusset opp og rehabiltert minnesmerket.

01.08.18 Kr

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt på sidene:

 

MÅNEDENS TEMA: Dette er en ny underside hvor vi hver måned presenterer en ny lokalhistorisk artikkel.

Tema i august er den gamle slipen og smia i Moen.

01.08.18 Kr

 

 

 

I Moen måtte det ha vært et lite samfunn relatert til slipen og virksomheten i tiden frem til 1957,

da kisprammene ble slept forbi gjennom Hjemgamstrømmen fra Sjønstå til Finneid.

Link til den nye undersiden MÅNEDENS TEMA

 

 

 

 

 

GAMLE LOKALE KART: Dette er en ny underside hvor vi med jevne mellomrom presenterer et lokalhistorisk gammelt kart.

Første kart i august: GÅRDSKART, VATNAN

01.08.18 Kr

 

 

I siste halvdel av 1800-tallet ble det laget kart over mange av gårdene i kommunen. Mange av kartene er rene kunstverk og forteller mye om gårdene på dette tidspunkt.

 

På gården Vatnan ble utskiftningsforretningen startet på gården 12. juni 1866.

 

Link til den nye undersiden GAMLE LOKALE KART

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fauske Radio

09.08.18 Kr

 

Vi arbeider med å hente fram den hundre år gamle historien om Fauske radio, som hadde stor betydning for lokal næringsutvikling og strategisk betydning for Norge. Spennende, for historieboken for Fauske har dessverre lite (ingenting) om dette viktige temaet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Onsdag 21 juni: Shabby, eller slitt av tidens tann er krigsminnebautaen til minne om døde&drepte ved Petterslager krigsfangeleir på Medås. Men laget har nå tatt initiativ til å rette opp dette og satser også midler til restaureringen. Fauske kommune samarbeider om prosjektet.

Vi kommer tilbake til tidspunktet når denne er på plass og obs; da skal "ukjente" bli kunngjort med nye navn. Studiene av Fauske under andre verdenskrig i slektshistorielaget har gitt ny viten om hvem disse var.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Feil på konfirmantbilde

 

Torbjørn Andreassen har påpekt feil på konfirmantbilde fra 1963.

 

Han er blitt kalt Hogne Sørhøy. Det er rettet opp. Men hvor står Sørhøy på bildet?

27.6.18 Ba

-------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmant og skolebilder

Vi har lagt ut en del historiske konfirmant og skolebilder. Klikk på lenken til lokalhistorie/konfirmantbilder.

Fauske under 2. verdenskrig blir en bokserie hvor første bind tar for seg tiden fra krigsutbruddet frem til kapitulasjonen 10 juni. Kampene raste både i Sør og Nord-Norge men nordlendingene holdt ut en måned lengre enn i sør. Her i Salten var det en hektisk og nervøs periode ettersom krigen nærmet seg oppover Nordland og traff Fauske i slutten av mai. Tyske bombefly på vei fra Værnes til og fra kampene rundt Narvik minnet fauskeværingene at dette er alvorlige tider. Det skjedde mye som ikke er kjent tidligere. Prisen er kr 350,- pr bok.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fauskeboka 2016 som e-bok

 

Fauskeboka er lagt ut som e-bok. Den kan altså kjøpes hos en nettbokhandel, og lastes ned til smarttelefon, nettbrett, PC, etc.

Vi har nå priset Fauskeboka 2016 til 150 kroner som e-bok. E-bøker blir belastet med moms i motsetning til papirbøker som er fritatt. 150 kroner er inklusive moms.

Boka er tilgjengelig hos alle nettbokhandlere, f.eks. ark.no, tanum.no eller ebok.no.

 

Formålet med å selge boka på nett er først og fremst å gi et tilbud til:

- De som ønsker å ha med seg boka på lesebrettet på reiser etc. Papirboka er tung å drasses på.

- De som bor andre steder i verden. Det er utflyttede Fauskeværinger over hele kloden, og det kan være enklere å kjøpe boka som e-bok dersom en bor langt unna.

- De som har kjente andre steder i verden og som vil sende en hilsen fra Fauske. Gavekort kan kjøpes hos nettbokhandlerne.

 

Vi håper tilbudet faller i smak. Denne første boka er publisert i pdf-format, vi antar det i fremtiden vil bli brukt epub-format, men for leseren har det mindre betydning.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Boka selges fortsatt på ARK-butikken på Fauske og kan bestilles på alle ARK-butikker i Norge.

Boka er på 192 sider med mange bilder fra Jakobsbakken i gamle dager. Den koster 250 kroner.

Medlemsmøte 25. april

Einar Dahle: 50 år i matens tjeneste -

 

med matradisjoner fra heile landet

 

Einar har en lang og bred erfaring i maten tjeneste. De siste årene som lærer i matfaget på Fauske videregående skole. Han fortalte litt om historiske og lokale mattradisjoner, men om mye annet også fra hans allsidige liv i matens tjeneste.

Møtested og tid: Tirsdag 25. april klokken 19 i Auditoriet på Fauske videregående skole i Gymnasveien.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøtet 28. mars 2017

 

Medlemsmøte ble avholdt i Auditoriet på Fauske videregående skole.

Asbjørn Lind fortalte om jernalderen og vikingetiden i Fauske. Han viste hvor det er funnet genstander fra denne tiden. Det er to steder som særlig peker seg ut, Ness og Erikstad. Det er funnet gjenstander av gull, sølv og bronsje på begge steder.

Etter dette foredraget presenterte forfatteren Odd Rørvik boka Jakobsbakken, gruvebyen i gruvebyen Sulitjelma.

Det var vel 50 tilstede på møtet.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fauske under 2. verdenskrig

Vi arbeider stadig med bokprosjektet "Fauske under 2. verdenskrig". For tiden går Kjell Sture Hugaas og Kjell Bakken gjennom Fauske kommunes arkiv fra krigsårene. Det er lagret i hyllene til Arkiv i Nordland. Det er mye interessant stoff til boka. Vi blir litt imponert over ordførerens arbeidskapasitet, og alle detaljene han behandlet, som f.eks. som brevet viser, om brendsel til Vatnbygda skole. Dessuten fant vi bekreftelse på at Hermann Görings soldater var stasjonert på Fauske.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøte

Årsmøtet var på Fauske Hotell tirsdag 31.1.2017. Etter årsmøtesakene var temaet Fauske under 2. verdenskrig og bokprosjektet med samme navn vi arbeider med.

Det var kommet forslag om å endre navnet til Fauske Historielag, men et flertall stemte for å beholde det gamle navnet, til tross for at det er lite dekkende for lagets aktiviteter nå.

Ellers ble det valgt nytt styre. Se under "Om oss".

Årsberetningen for 2016 er lagt ut her: Årsberetning

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Fauske under 2. verdenskrig

Medlemsmøtet 29.11.2016 var om Fauske under 2. verdenskrig. Formålet med møtet var å samle stoff til et bokprosjekt med samme tema.

Flere fortalte historier fra krigens dager.

Petter Dahlberg og Cato Pedersen satt i panelet.

Bildet viser tyske soldater som steller hestene utenfor stallen i sentrum.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En lokal historie som enda ikke er skrevet

Politisk redaktør i Saltenposten, Arild Bjørnbakk, holdt foredrag om betydningen som forsvarets tilstedeværelse har hatt på Fauske-samfunnet. Foredraget var det samme som han holdt på en internasjonal konferanse i Finnmark. Det var flott reklame for Fauske, som startet med med etableringen av Fauske svømmeklubb og endte med Dans Fauske. Tittelen referer seg til en uttalelse på konferansen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boklansering Fauskeboka 2016.

Det var boklansering og salg av Fauskeboka 2016 på Fauske bibliotek 19. oktober. Cato Hultmann og noen andre av forfatterne fortalte fra arbeidet med sine artikler.

Boka i år er større enn tidligere, 208 sider og 234 bilder. Prisen er 275 kroner.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortellinger fra Fauske Sentrum etter krigen i septembermøtet

Marry Moen, Helena Nordahl, Cato Pedersen og Steffen Ruud fortalte historier fra sin barndom i Fauske Sentrum. Det var dramatiske historier – som da en tysk offiser ble drept på grunn av barns lek – og morsomme barndomsminner fra Fauskegata. Mange bilder fra denne tiden ble vist. Marry Moen fortalte om plattingdansen som hun hadde bilde av. Slike plattinger var det flere steder i kommunen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Første BP-stasjon på Fauske

Bildet til høyre som vi har fått fra Odd Hjemås, viser den første BP-stasjonen på Fauske. Der er det fortsatt bensinstasjon. Den som nå blir hetene Circle K, forhenværende Statoil. Den gang kom bensinfatene pr. båt til Fauske. Så ble de trillet opp til pumpen og etter hvert koplet til den.

 

Her bodde Hjemås familien. Bak til høyre ser vi såvidt i huset til Johan Fredheim.

 

Odd forteller at han tror det er Turid Hjemås som leker i snøen, men det er han ikke sikker på. Han tipper at bildet er tatt i 1937 eller 1938.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fauske Slektshistorielag arrangerte busstur langs Hitlers arktiske jernbane med Cato Pedersen som utmerket cicerone. Her under Kråkmofjellet var det lunch i det fri i restene av lokomotivstallen. Skinnegangen lå fortsatt der.

 

Medlemstur i mai

Mai-sammenkomsten i historielaget var lagt til Båtsvika, der Anne og Svein Roger Bådsvik tok imot oss med hjemmebakte kaker og fortellinger fra Båtsvik. Det var fortellinger både fra Svein Rogers slektshistorie og fra Båtsvikas historie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Medlemsmøte tirsdag 26.4.2016.

Møtet var på Auditoriet i Fauske Videregående skole i Gymnasveien, . Temaet var:

 

Høvdinggård på Øyneshalvøya

 

med foredrag av Martin og Asbjørn Lind.

 

Vi stilte spørsmålet:

 

Er gården til Raud den Rame funnet?

 

Denne overskriften kan virke litt spesiell? Men foredragsholderne synes vi må kunne tillate det. Snorre forteller om Saltenkongen eller høvdingen som han kaller Raud den Rame. Han ble drept av Olav Tryggvason da han var her for å kristne landet. Det har vært forsket mye på hvor Raud den Rame hadde høvdingesetet sitt. Men det har ikke lykkes å fastslå et klart sted for dette, og det vil kanskje aldri bli det heller. Men vi synes at det nå har dukket opp et alternativ til de andre stedene, takket være Martin Lind, sønn av gårdshistorieforfatter Asbjørn Lind. Han har funnet veldig spesielle gjenstander som det vil bli vist bilder av på møtet. Gjenstandene er selvsagt overlatt til fagfolkene ved Tromsø Museum. Funnene er av arkeologene ved Nordland Fylkeskommune foreløpig datert til like før år 1000.

 

 

 

 

 

 

 

Lenke til flere funn

 

Gårdsnavnet Erikstad er et gammelt navn, og forteller at en høvding som het Erik bodde her. Kanskje var det mannen som Olav Trygvason satte inn i stedet for Raud.

 

Store norske leksikon skriver om navnet:

 

I folkevandringstiden ble navn på -staðir (nå -stad) og -land vanlige. Typisk for gamle staðir-navn er at mange av forleddene er personnavn, for eksempel Gjerstad, av norrønt Geirreksstaðir. Dette navneleddet er også utbredt på Island, noe som vitner om at staðir-navn har vært vanlige i Norge før og under vikingtiden. Navnene på -stad tilhører i all hovedsak førkristen tid. De om lag 2500 norske stad-navnene er spredt over hele landet nord til Troms, men aller vanligst er de i de indre bygdene på Østlandet og i Trøndelag.

Illustrasjonen av en brannbegravelse er hentet fra "Lenge før byen"

 

Arbeiderorganisering på Fauske 10 år før Sulitjelma

 

 

Første 1. maitog nord for polarsirkelen på Fauske – korleis gikk det til?

 

Brigt Kristensen fortalte i et glitrende foredrag om hvorledes arbeiderne i Løvgavelene organiserte seg for å få bedre kår.

 

Arbeidsgiverne lykkes i å knuse fagforeningen ved å si opp alle som organiserte seg. Dette tok arbeiderne i Sulitjelma lærdom av da de i 1907 organiserte seg.

 

Foredraget er spesielt aktuelt i år når filmen "De tok et steg", blir spilt inn.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Havnemiljøet på Fauske før i tiden

 

Fauske Slektshistorielag hadde møte tirsdag 23. februar klokken 19 i auditoriet på Fauske videregående skole, Gymnasveien 5.

Gjennom mange år hadde Fauske en livlig båt-trafikk. Alt som trengtes og som ikke ble produsert på stedet, kom med båt. De store eksportartiklene kobber og marmor gikk over kai til kontinentet og USA.

Den eldste brygga på Fauske var så vidt jeg har registrert var Pedersenbrygga, som Peter Arctander Pedersen bygde. Senere kom mange flere.

På Finneidkaia var det livlig internasjonal trafikk gjennom mange ti-år.

Kaiene og bryggene var også spennende lekeplasser og det er mange historier i denne sammenheng.

Vi hadde samlet bilder som ble vist, og fikk mange historier knyttet til bildene. Veldig viktig historisk kunneskap som nå blir tatt vare på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kurs i slektsgranskning

Vi arrangerte kurs i slektsgranskning over to dager, tirsdag 16. og torsdag 18. februar.

John Magne Jensen med 5 hjelpere var instruktører. Det var 10 deltakere.

Kurset var på møterom 1 i kommunens administrasjonsbygg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De første kvinner i kommunestyret i Fauske

Møte 27.10.15 Flyktninger

Ole Henrik Fagerbakk fortalte flyktningehistorier og viste bilder av grenselosene i Sørfold under krigen. Han har kalt foredraget sitt for «Grenselos i grenseland». Hans far, Oskar Fagerbakk, var grenselos under 2. verdenskrig, og havnet i tysk fangenskap på grunn av dette.

Det var 53 tilstede på møtet.

 

Foto: Jan Olav Ingvaldsen/Avisa Nordland

 

Møte 24.11.15 Kulturhistorie

Eirin Edvardsen fra Nordlandsmuseet fortalte om vår kulturarv og historie. Hun viste nettstedet Digitalt fortalt, hvor en får tilgang på tusenvis av historier. Hun viste også hvordan man selv kan legge inn stoff på dette nettstedet.

Hun fremførte historien om Rik-Einar på en spennende måte. Han er knyttet til stedsnavnet Einarhola.

Mannsdominans

Norge har vært styrt av menn gjennom århundrer. Langsomt har kvinner kjempet seg fram til posisjoner i samfunnet. Slike samfunnsendringer tar tid – veldig lang tid. Det er grunn til å minnes denne utviklingen; vi drar derfor fram noen av pionerene i denne artikkelen.

 

 

De tre første kvinner:

Valget 1925: Jenny Sletvold fra Sulitjelma

1928: Jenny Sletvold og Anna Lund, Sulitjelma

1931: Jakobine Nystad fra Valnesfjord

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fauske under krigen

Fauske under krigen

Vi legger ut noen bilder og historier fra krigstiden på Fauske. Klikk på lenken.

Tur til Sjønstå 24. august

Vi arrangerte tur til Sjønstå sammen med Saltdal Historielag. Det var flott vær og koselig på gammelgården. Trond Prytz arbeidet med tekking av et torvtak. Nevra var så stor og fin at jeg trodde det var never fra Saltdalsbjørk, men neida, det var fra Øst-Europa.

Styreleder i stiftelsen for Sjøstå Gård, Tove Wensell, orienterte litt om gården.

Kjell Sture Hugaas og Kjell Bakken fortalte om lokalhistorien på veien mellom Fauske og Sjønstå.

Bildet viser en del av deltakerne på turen.

Tur til Leivset 26. mai.

Vi arrangerte tur til Leivset 26. mai. Vi fikk orientering om produksjon av kalk og marmor i gamle dager. Kalkproduksjonen varte fra slutten av 1800-tallet til første på 1960 tallet. Marmorbruddet er fortsatt i drift. Her på Leivset er det tatt ut stein til gulvet i Nidarosdomen. Hele sykehuset i Rønvika er murt av stein herfra. Bildet til høyre er tatt i bruddet til Koloritt med noen av deltakerne på møtet. Historielaget takket for turen med et bidrag til Kalkovnens venner på 15.000 kroner. De prøver å ta vare på dette historiske minnesmerket.

Dette bildet er tatt av Vidar Øynes under en flytur med Per Støre i juli 2011. Det viser kalkovnen nederst i bildet. Det er flere bygninger som er revet. Området er eid av Karl Martin Braseth. Kalksteinen ble hentet fra et brudd som ligger inne i skogen langs sjøen. Dette området er eid av Ole Martin Pettersen..

Marmorbruddet som Karl Martin Braseth driver ser vi såvidt i bukten øverst på bildet.

 

Fottur med kulturminner 13. september.

 

Tema for årets kulturminnedager var “ Nabolag. Mennesker, kulturminner og historie.

Styret for Sørfold Lokalhistorielag hadde invitert, og fått til et samarbeid med Fauske Slektshistorielag og U.L. Håpet’s historiegruppe. Det var samarbeid med lokal kjentmann Harald Bjørknes og Anfinn Pavall.

 

Vi arrangerte tur på den gamle ferdselsveien Røsvik – Valnesfjord som kulturminnedagsarrangement søndag 13. september. Starten var fra Røsvik, og det ble satt opp buss for returtransport.

 

Bildet viser kalkovnen og kaia. Ovene er en del forfalt, men er under restaurering av foreningen "Kalkovnens venner". Foto Ba. mai 2015.

Denne linken viser bilde av kalkovnen i gamle dager

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foredrag på Fauske Hotell tirsdag 24. mars

Bjørn Westli er førstelektor ved Høyskolen i Oslo og Akershus og har utgitt flere bøker om norsk krigshistorie. Han fikk Brageprisen for Fars krig. Tidligere journalist i Dagens Næringsliv.

Bjørn Westlie fortalte om slavearbeiderne som var med på byggingen av Nordlandsbanen fram til Fauske og om hvordan disse forsvant fra de offisielle beretningene fra NSB. Historien har han fortalt i boka Fangene som forsvant.

Slavearbeiderne som arbeidet på jernbanen i Fauskeområdet bodde i fangeleirene i Kleiva og ved Åseng. Det høres mer humant ut om en bruker ordet fanger, men det er vel riktigere å bruke ordet slaver. Uansett, så drev de bl.a. jernbanetunnelen mellom Finneid og Fauske og fraktet grus fra Finneid til jernbanefyllingen nordover. De levde under umenneskelige forhold, og de som overlevde var i en elendig forfatning da freden kom. Hitler ønsket å befolke Øst-Europa med tyskere og derfor måtte slavearbeiderne dø. Inntil de døde var det å få mest mulig arbeidskraft ut av de med minst mulig mat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andre uttalelser om rådhuset

Årsmøtets uttalelse om Fauske Rådhus

Det ble avholdt årsmøte i Fauske Slektshistorielag 27. januar. Styret ble gjenvalgt. Årsmøtet vedtok en uttalelse om Fauske Rådhus i anledning av at Kommunestyret nylig har vedtatt å rive rådhuset.

 

«Fauske Rådhus, innviet i 1953, er en av kommunens sentrale institusjoner hva angår historie, identitet og tradisjon. For Fauske Slektshistorielag er dette kjerneverdier i vårt arbeid.

Vi vil således sterkt fraråde at Fauske Rådhus skal rives. Da forsvinner en av de fremste kulturbærere i kommunens etterkrigshistorie, og en vesentlig del av kommunens identitet.»

 

Tidliger meieribestyrer Tormod Kristiansen holdt et glitrende foredrag om Fauske Meieri, Iskremfabrikken og Melkebaren. Det var 97 personer tilstede som hørte han fortelle om den fantastiske bedriften. Det var mange interessante historier, både om forretningsdriften og de ansatte.

De frammøtte satte stor pris på Tormods foredrag.

 

Dette var siste møte i laget i 2014.

Klikk på bildet for å få det større.

Neste møte i laget: Iskremfabrikken, Melkebaren og Fauske Meieri

Ansatte ved Fauske Meieri for mange år siden. Vi kjenner ikke til hvem som er fotograf, men det er sansyligvis Alf Sv. Hansen. Klikk på bildet for å få det større.

Neste møte i laget blir tirsdag 25.11.2014 klokken 19, på Fauske Hotell, Plenumssalen. Det blir altså ikke i Adm.bygget der vi pleier å holde til.

 

Temaet blir Iskremfabrikken, Melkebaren og Fauske Meieri. Det er tidligere meieribestyrer Tormod Kristiansen som tar turen oppover fra Oslo der han bor nå, for å fortelle og vise bilder. Jann Strømdal, som var hans salgssjef, vil også bistå med bilder fra denne tiden. Til sammen tror jeg de vil lage en flott forestilling. Tormod legger opp til å få innspill fra deltakerne som vil dele minner fra denne tiden.

 

Melkebaren var veldig kjent for sin gode mat, rømmegrøt og iskrem og ikke minst den gode stemningen. Det er mange som har fortalt om dette.

Det blir nok også litt fra Meieriets historie, men denne gangen blir det ikke om den eldste historien.

 

Jeg håper mange møter opp for å dele minnene fra denne tiden og jeg tror det vil bli en interessant og koselig ettermiddag med litt mimring.

Møtet er åpent for alle og det er gratis. Det blir anledning til å kjøpe kaffe og kake.

 

Bydelen Berlin eller lille Berlin.

 

Under krigen og lenge etter det, ble området mellom Kirken og vestre rundkjøring kalt Berlin, fordi den tyske hæren holdt til her. Bildet viser en inspeksjon. Den lokale kommandant tar i mot. Bak ser vi kjøkkenbrakka og det forsegjorte gjerdet i bjørk. Dette og mange andre bilder fra Fauske finnes på nettstedet til Tore Greiner Eggan fra Trondheim. Navnet på bydelen har inspirert Knut og Øystein Rønning til å lage en video fra Fauske. Det er forøvrig flere bilder i årets Fauskebok. Videoen er linket her: Berlin på Fauske

Lansering av Fauskeboka 2014

 

Fauskeboka 2014 ble lansert på biblioteket 6. november. Den er nå i salg. Se nærmere under fanen Fauskeboka. Der kan en også kjøpe boka i nettbutikken.

Det var 54 mennesker som møtte opp for å få med seg lanseringen. Bibliotekar Rita Jørgensdatter hadde laget en flott ramme rundt denne markeringen. Frøydis Einset presenterte de enkelte forfattere. Laget takket spesielt Wigdis Pettersen på kommunens servicetorg for den vennlighet og positive interesse hun legger for dagen. Vi får alltid hjelp der.

Byhistorisk skilting på Fauske

Årboksamarbeidet i Salten

Medlemsmøtet 26. august 2014

 

Jens-Morten Kristiansen fortalte om sin barndom i Fauske Sentrum på 1950 - og 1960-tallet: "Å vokse opp mellom en brusfabrikk og en iskremfabrikk".

 

Vi har fått henvendelser om å arrangere dette møtet på nytt. Mange har hørt om møtet, og hadde ønsket at de var tilstede. Vi får se om vi kan få til noe en gang i fremtiden..........

 

To studenter fra Journalistutdanningen ved Universitetet i Nordland lagde en reportasje fra møtet, med film og bilder. Bildet over er tatt av Astrid Eline Øksnes. Reportasjen kan sees her:

"Å vokse opp mellom en brusfabrikk og en iskremfabrikk"

 

 

 

 

 

Det er blitt veldig mange nakne vinduer og tomme lokaler i Fauskegata. Turister som bor på Fauske Hotell og andre besøkende i sentrum, får et trist inntrykk når de spaserer i gata.

Vi har lurt på om Fauske Slektshistorielag kunne gjøre noe for at det skal bli litt mer interessant, for eksempel for en familie som overnatter på hotellet og rusler litt i gata på ettermiddagen.

Vi ser jo at i mange byer er det små informasjonsskilt på historiske bygninger og gater. Noen få linjer med lokalhistorie.

Dette måtte jo være noe for oss å få til, tenkte vi.

Vi har derfor fått laget et skilt til EPAS-bygget som vi monterte torsdag 25.9.14 Det er om den første butikken på Fauske. Den gang Fauske kun var en bondegård.

Cato og Tom Erik Pedersen syntes også det var ok med et slikt skilt og har velvilligst stilt veggen til disposisjon.

Det er bare plass for litt tekst på skiltet, men det er skrevet mer om dannelsen av handelsstedet Fauske i årets utgave av historielagets årbok, Fauskeboka.

 

Det er Laila Ingvaldsen i Uni-form as som har designet skiltet. Det er basert på kart fra ca. 1870, slik at bygninger og veier er slik de var dengang.

 

Vi kunne tenke oss å lage tilsvarende skilt på andre bygg i sentrum. Dersom det ikke blir negative reaksjoner på skiltet på EPAS-bygget, vil vi gå videre med slik skilting om noen måneder.

 

 

 

 

Redaksjonen og flere medlemmer i Fauske Slektshistorielag arbeider med årets Fauskebok. Det gjøres tilsvarende arbeid rundt omkring i de fleste kommuner i Salten. En del av de som arbeider med dette hadde et seminar på Tollå i Beiarn. Her fikk vi utvekslet erfaringer og hørt interessante foredrag.

Fra venstre sitter Ulv Holby som holdt et inspirerende foredrag om digital bokproduksjon. Sussi Garbrielsen fra Beiarn er kjent forfatter, som har vært med i årbokredaksjonen siden de startet. Erik Gabrielsen har vært medprodusent. Han fortalte om sine erfaringer med bokproduksjon.

Elisabeth Nilsen fra Kapstø ved Saltstraumen er leder i årboksamarbeidet og redaktør for Saltstaumboka. Erna Sundsfjord, Gildeskålboka. Åse Sørgård, Meløyboka. Anfinn Myrvang, redaktør forMeløyboka.

Bodil Bakken, Fauske Slektshistorielag. Lisa Grimstad, Saltdalsboka. Mona Nystad, Saltdalsboka. Bente Steen Johansen, Beiarn historielag. Rita Frantzen, Beiarn historielag.

Dag Martinsen, Sørreisa Historielag. Elin Myhre, Troms historielag og Landslaget for lokalhistorie. Lasse Jenssen, Beiarn. Laila Gabrielsen, redaktør for Beiarnboka og ansvarlig for det veldig gode lokale arrangementet.

Finneidgata

Seljefløyte er en av vårens tradisjoner

 

Hvert vår har skolens andreklassinger en tur til LHL-senteret hvor husflidslaget lar elvene få lage noen husflidsproduker og noen fra historielaget og andre lager seljefjløyter. Så også i år. Her er Steinar Kristensen og Kjell Bakken i sving med å vise hvordan en kan få lyd fra en seljekvist. Ungene er veldig interesserte.

 

Detalj fra et postkort som ble sendt fra en Finneidfamilie til en kjenning på Voksenkollen Hospis i Oslo. Jeg fikk det av min datter Ingrid som hadde kjøpt det på "Bærre lækkert". Poststemlet er så uklart at en kan ikke lese årstallet. Vi ser butikken med skilt Petterøes Tobakk og et reinhorn over døra. Cykler reklameres det også for. Det er flere fuglebur på veggen. Det må være sjefen sjøl som står på trappa. Jeg vet ikke hvem som hadde butikk her før det senere ble bakeri. Send meg en epost dersom du vet noe.

Fire drosjebiler står klar og venter på passasjerer.

Det er laget et slags plankefortau foran bilene. Bildet over blir vesentlig større dersom en trykker på det med musepila. Se den fine glassverandaen på huset til venstre.

Finneidgata inneholdt mye. Ikke rart at møtet i historielaget om Finneidgata ble et av de mest besøkte.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

På årsmøtet i år ble Frøydis Einset takket for den store innsatsen hun har gjort for laget. Hun ville nå trappe ned og ønsket å være bare vanlig forfatter til Fauskeboka, og ikke være med i redaksjonen slik hun var forrige år. Tidligere var hun som kjent redaktør gjennom en årrekke.

Lederen takket henne spesielt for den innsatsen hun har gjort som redaktør for det historiske magasinet ”Folk før” og håpet på mange artikler til Fauskeboka i årene som kommer.

 

Bilder fra gamle Finneid

 

Det er lagt inn en del gamle bilder fra Finneid under menyen lokalhistorie. Noen av bildene er fra Kåre Enges fantastiske samling av bilder. Kåre Enge oppsøkte meg mange ganger mens han levde, og hadde alltid med seg noen bilder som han hadde lyst å vise meg, som han sa. Jeg kopierte en god del av bildene. Det jeg syntes var mest spennende var bildet jeg fikk av arbeidet med å lage demning over Finneidstraumen først på 1890-tallet. Det var elendig kvalitet på bildet, men vi ser likevel den dramatiske situasjonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulitielma Aktiebolag forsøkte å demme opp inneidstraumen for å få vannet til å stå høyre i Nedrevatn og Øvrevatn. Dermed ville båtene kunne gå der uten å mundre kanaler. Men kraftige protester fra bønder som hadde lavtliggende jorder stoppet forsøket. Og kanske var de tekniske vanskelighetene for store.

----------------------------------

Årsmøtet 2014

Dirigentbordet

Møteleder John M. Jensen og protokollfører Jens-Morten Kristiansen hadde full kontroll på avviklingen av årsmøtet. Det var 41 personer som tilstede ved årsmøtet.

 

 

 

Les Viggo Eides

artikkel under menysiden Slektsgranskning:

 

 

En kvinneskjebne

 

 

 

 

-Ektemannen druknet i Finneidstraumen

-En sønn druknet i Hjemgamstraumen

-Neste sønn druknet utenfor Fugløyvær

-Neste sønn ble drept i gruveulykke i Ballangen

-Neste Ektemann ble ”mineskudt” og drept i jernmalmgruvene i Sør-Varanger

-Sønn nr. 3 led samme skjebne samme sted

 

Artikkelen er laget som instruksjon i slektsgranskning

---------------------------------------------------

Hilsen fra Inge Karlsen

Vi har fått hilsen fra Inge Karlsen i Thailand. Han sender bilde av far sin, Karl Karlsen, som førstereisgutt på Blåmannen fra Bodø. Bildet er antakelig fra 1927 da Karl var 17 år. Karl er nevnt i slektshistorien til Inge (Se under menyfanen slektsgranskning). Karl står til høyre i bildet (bildet blir større hvis du trykker på det).

 

Blåmannen ble forøvrig minesprengt utenfor Haugesund 28. mai 1940, altså omtrent samtidig som tyskerne tok Fauske. 3 mann fra Fauske og 3 fra Saltdal omkom da båten gikk ned.

----------------------

En av våre supportere, Sverre Frostmo, har skaffet opplysningene om forliset. Vi finner også fortellingen som den eneste overlevende skrev i Fauskeboka 1992.

På denne linken kan en se bildene av de som gikk ned: minnehallen

Omtale i Aftenposten av forliset:

”BLÅMANN”

MINESPRENGT VED HAUGESUND

5 MANN OMKOMMET

Fra Aftenpostens korrespondent

Haugesund 28. mai

 

”I ettermiddag skjedde det en fryktelig ulykke 5 km nord for Haugesund. Den 175 tonn store motorkutter ”Blåmann” av Bodø, som var lastet med blikkavfall, gikk på en mine ved Førlandsvågen. Fartøiet ble totalt smadret, og av

de 6 mann om bord ble bare en reddet etter å ha måttet svømme omkring i nogen tid.

Alle de omkomne hørte hjemme i nærheten av Bodø og samtlige var gift.”

 

Aftenposten 29.mai 1940

----------

 

.Her en til link til forliset av Blåmannen

 

 

--------------------------------------------------------------