Forum for lokalhistorie i Fauske

Fauske Slektshistorielag

Fauske Slektshistorielag ble stiftet 3. mars 1998, og er et frittstående lag.

 

  • Formålet med laget er å være et forum for lokalhistorie og slektsgranskning.
  • Foreningen skal bidra med å forske fram, og dokumentere lokalhistorien i Fauske og indre Salten.
  • Foreningen skal hver høst utgi Fauskeboka, med lokalhistorie og andre historier og bilder fra Fauske og indre Salten.
  • Laget har åpne medlemsmøter m/lokalhistoriske tema en gang i måneden, unntatt om sommeren og i desember.
  • Foreningen skal hjelpe nybegynnere med å komme i gang med slektsgranskning, og videreutvikle øvrige medlemmer.

 

Alt arbeid med foreningen og Fauskeboka utføres på dugnad av foreningens medlemmer.

 

Vi har i dag ca 160 medlemmer. Hvis du er interessert i å bli med i laget er det bare å betale kontingenten på 100 kr. til bankkontoen under, med opplysning hvem som skal være medlem og epostadressen. Familiemedlemskap koster 150 kroner. Husk å oppgi navn på familiemedlemmene også.

 

 

Kontakt oss:

Adressen er:

 

Fauske Slektshistorielag

Postboks 189

8201 Fauske

Bankkonto nr: 1503 47 20824

 

Organisasjonsnummer: 994 040 561

 

Styret 2018

Leder: Ikke utpekt

Nestleder: Kjell Sture Hugaas, telefon 95943266 epost: kjell.sture.hugaas(a)signalboks.no

Kasserer: Rolf Eriksen, telefon48124660 epost: rolf.eriksen(a)sbnett.no

Sekretær: Bjørn Rendall, telefon 91114495 epost bjorenda(a)hotmail.com

Styremedlemmer: Else Gylseth Nilsen epost elsegyni(a)gmail.com

Asbjørn Lind

Rolf-Arne Olsen

Nils Ole Steinbakk

Varamedlem: Steinar Nystad epost steinar.nystad(a)sbnett.no

 

Revisor: Roy Hansen

Vara: Jon Magnus Pedersen

 

Valgkomite: Kjell Bakken og Jens Morten Kristiansen