Forum for lokalhistorie i Fauske

Fauske Slektshistorielag

Fauske Slektshistorielag ble stiftet 3. mars 1998, og er et frittstående lag.

 

  • Formålet med laget er å være et forum for lokalhistorie og slektsgranskning.
  • Foreningen skal bidra med å forske fram, og dokumentere lokalhistorien i Fauske og indre Salten.
  • Foreningen skal hver høst utgi Fauskeboka, med lokalhistorie og andre historier og bilder fra Fauske og indre Salten.
  • Laget har åpne medlemsmøter m/lokalhistoriske tema en gang i måneden, unntatt om sommeren og i desember.
  • Foreningen skal hjelpe nybegynnere med å komme i gang med slektsgranskning, og videreutvikle øvrige medlemmer.

 

Alt arbeid med foreningen og Fauskeboka utføres på dugnad av foreningens medlemmer.

 

Vi har i dag ca 160 medlemmer. Hvis du er interessert i å bli med i laget er det bare å betale kontingenten på 100 kr. til bankkontoen under, med opplysning hvem som skal være medlem og epostadressen. Familiemedlemskap koster 150 kroner. Husk å oppgi navn på familiemedlemmene også.

 

 

Kontakt oss:

Adressen er:

 

Fauske Slektshistorielag

Postboks 189

8201 Fauske

Bankkonto nr: 1503 47 20824

Vipps nr 71671

 

epost: post@fauskeslektshistorielag.no

 

epost bokbestilling: bokbestilling@fauskeslektshistorielag.no

 

Organisasjonsnummer: 994 040 561

 

Styret 2018

Leder: Bjørn Rendall, telefon 91114495, epost bjorenda(a)hotmail.com

Nestleder: Asbjørn Lind, epost asbj.lind(a)sbnett.no

Kasserer: Rolf Eriksen, telefon48124660, epost rolf.eriksen(a)sbnett.no

Sekretær: Else Gylseth Nilsen, telefon 90969187, epost elsegyni(a)gmail.com

Styremedlem: Kjell Sture Hugaas, epost kjell.sture.hugaas(a)signalbox.no

Styremedlem: Nils Ole Steinbakk, epost nilsole(a)sbakk.no

Varamedlem: Rolf Arne Olsen, epost r-a.olsen(a)live.com

Varamedlem: Steinar Nystad epost steinar.nystad(a)sbnett.no

 

Revisor: Roy Hansen

Vara: Jon Magnus Pedersen

 

Valgkomite: Kjell Bakken