Forum for lokalhistorie i Fauske

Fauske Slektshistorielag

Fauske Slektshistorielag ble stiftet 3. mars 1998, og er et frittstående lag.

 

  • Formålet med laget er å være et forum for lokalhistorie og slektsgranskning.
  • Foreningen skal bidra med å forske fram, og dokumentere lokalhistorien i Fauske og indre Salten.
  • Foreningen skal hver høst utgi Fauskeboka, med lokalhistorie og andre historier og bilder fra Fauske og indre Salten.
  • Laget har åpne medlemsmøter m/lokalhistoriske tema en gang i måneden, unntatt om sommeren og i desember.
  • Foreningen skal hjelpe nybegynnere med å komme i gang med slektsgranskning, og videreutvikle øvrige medlemmer.

 

Alt arbeid med foreningen og Fauskeboka utføres på dugnad av foreningens medlemmer.

 

Vi har i dag ca 150 medlemmer. Hvis du er interessert i å bli med i laget er det bare å betale kontingenten på 100 kr. til bankkontoen under, med opplysning hvem som skal være medlem og epostadressen. Familiemedlemskap koster 150 kroner. Husk å oppgi navn på familiemedlemmene også.

 

 

Kontakt oss:

Adressen er:

 

Fauske Slektshistorielag

Postboks 189

8201 Fauske

Bankkonto nr: 1503 47 20824

Vipps nr 71671

 

epost: post@fauskeslektshistorielag.no

 

epost bokbestilling: bokbestilling@fauskeslektshistorielag.no

 

Organisasjonsnummer: 994 040 561

 

Styret 2019

Leder: Bjørn Rendall, telefon 91114495, epost bjorenda@hotmail.com

Nestleder: Inger E. Solem, epost iesolem@sbnett.no

Kasserer: Rolf Eriksen til 1. august 2019. Telefon 48124660, epost rolf.eriksen@sbnett.no

Per Asbjørn Andersen fra 1 august 2019.

Sekretær: Asbjørn Lind, epost asbj.lind@sbnett.no

Styremedlem: Nils Ole Steinbakk, epost nilsole@sbakk.no

Styremedlem: Steinar Nystad, epost steinar.nystad@sbnett.no

Varamedlem: John Strøm, epost jon.strom@sbnett.no

 

Revisor: Eli Østensen, Vatnan.

Vara: Jon Magnus Pedersen

 

Styret viser til vedtektene paragraf 9 «Valgkomiteen foreslås av styret.»

og foreslår følgende komite for 2019:

 

Kjell Bakken Leder

Inger Johanne Åsli Slettmyr Medlem

Astrid Nordstrøm Medlem

 

 

Bjørn Rendall

Leder

 

 

Laget er samarbeidspartner med Fauske Frivillighetssentral