Årets bokutgivelser 2021


Bøkene selges hos ARK Fauske, Marmorutstillingen i Storgata 76 og Leselysthuset på Rognan.


Du kan bestille bøkene på Leselysthuset (leselysthuset.no) som både har internett- og telefonbestilling.


Boken "Ankerske på Fauske" kan i tillegg også bestilles direkte fra Fauske Slektshistorielag,

epost bokbestilling: bokbestilling@fauskeslektshistorielag.no

Ankerske på Fauske,

litt Anker og mye marmor. 


Bedriftshistorie 1882 - 2020


Forfatter: Ingvar Lindahl


Boka gir en kort beskrivelse av hvordan marmoren i Salten og Nordland ble til og hvordan den ble funnet, kartlagt og utnyttet.


Lokalt på Fauske er aktiviteten med bryting av marmor og bearbeiding av denne i nesten 140 år bare kalt Ankerske. Christian August Anker, som var den viktigste person for å få drift i gang, og har gitt sitt navn til selskapene som har utnyttet marmoren fram til i dag.


Boka gir en oversikt over driftsselskapene og eierne fra 1882 til 2020. Noen av de mest markante personene fram gjennom tiden er trukket fram. Den teknologiske utviklingen i bruddene og bearbeiding av marmor på fabrikkene til Ankerske er beskrevet. Luksuriøs marmor fra Fauske og andre brudd er omtalt med sine mange navn, brukt både i Norge og ute i verden. Også de viktigste av Ankerske brudd utenom Fauske på marmor og andre typer naturstein er nevnt.


Bokas målgruppe er først og fremst de som er interessert i lokalhistorien til Fauske og Salten. Oversikten over marmordriften på Fauske kan være av interesse for historien om steinindustrien i Norge. Marmoren har bidratt til å gjøre stedet Fauske kjent. De mange typene marmor under begrepet Fauskemarmor er viden kjent i steinindustrien ute i verden.


Innbundet, 207 sider.


Pris: kr. 300