Navn


Andersen, Sten A

 

Andreassen, Torbjørn Arne

 

Arnesen, Arne W

 

Arntsen, Finn L

 

Bakkemo, Karin

 

Bakken, Bodil

 

Bakken, Kjell

 

Bell, Alan Edward

 

Berghulnes, Randi

 

Bikset, Aksel N

 

Bikset, Tora

 

Bjørkbom, Edgar

 

Bjørkbom, Elis S

 

Blekastad, Lisbet

 

Blekastad, Terje

 

Bringslimark, Truls

 

Dahlberg, Eli

 

Dahlberg, Petter

 

Dåbakk, Tor Ove

 

Einset, Frøydis

 

Enge, Henning

 

Eriksen, Rolf

 

Evjenth, Ole E

 

Fagerheim, Rigmor

 

Franing, Magne

 

Hanse, Roger Vidar

 

Hansen, Roy

 

Hansen, Solveig

 

Hansen, Turid Lieng

 

Helland, Turid

 

Hjemgaard, Kari

 

Hjemgaard, Ove

 

Hjemås, Steinar

 

Hjemaas, Geir Otto

 

Hjemaas, Odd

 

Holmegård, Solveig

 

Hugaas, Eva Fjell

 

Hugaas, Kjell Sture

 

Hultmann, Johnny

 

Hvesser, Anne M

 

Isaksen, Lars

 

Jakobsen, Marit

 

Jensen, Ivar

 

Jensen, John M

 

Jensen, Svein E

 

Jensen, Tor J

 

Johansen, Anne S

 

Johansen, Gudrun

 

Johansen, Gunnar

 

Johansen, Jan Arne

 

Johansen, Torill A

 

Johansen, Wigdis Marit

 

Johnsen, Audun

 

Jøstensen, Baard

 

Jøstensen, Harald

 

Karbøl, Johan

 

Karlsen, Inge

 

Karlsen, Irene

 

Karlsen, Keith A

 

Karlsen, Kurt

 

Karlsen, Sylvi

 

Klungseth, Ragnhild

 

Krane, John Helge

 

Kristensen, Brigt

 

Kristensen, Eva H

 

Kristensen, Knut O

 

Kristensen, Odd Hroar

 

Kristensen, Randi

 

Kristiansen, Finn

 

Kristiansen, Jan

 

Kristiansen, Jens-Morten

 

Kristiansen, Odd

 

Kvandal, Hanne Kari

 

Kvandal, Ole Johan

 

Kvistad, Birger

 

Kvistad, Randi

 

Larsen, Åge Johan

 

Leivseth, Astrid

 

Lesniak, Berit Brandt

 

Lillevik, Bernhard

 

Lillevik, Turid

 

Lind, Asbjørn

 

Lundli, Evy-Irene

 

Lundli, Hans Ludvik

 

Lydersen, Erik

 

Berit Løvenskiold

 

Mathisen, Arne Kristian

 

Medås, Agathe

 

Medås, Asbjørn

 

Medås, Ketil

 

Mellerud, Harald

 

Mellerud, Laila

 

Misvær, Knut

 

Moan, Sigrun

 

Moen, Marry

 

Moland, Viggo

 

Mosand, Gerd

 

Mosand, Helge

 

Natvig, Vidar

 

Nilsen, Else J Gylset

 

Nordhaug, Odd

 

Nordstrøm, Astrid

 

Norum, Nils

 

Nygård, Inger

 

Nystad, Annie

 

Nystad, Ingar Osvald

 

Olsen, Alf Ottar

 

Olsen, Inger L

 

Olsen, Ove

 

Olsen, Rolf Arne

 

Osbakk, Karin

 

Palmesen, Hermann

 

Palmesen, Karin

 

Pavall, Annfinn

 

Pavall, Ingrid

 

Pedersen, Endre A

 

Pedersen, Jon-Magnus

 

Pedersen, Mona Beate

 

Pedersen, Svein Erik

 

Pettersen, Monica

 

Pettersen, Rakel

 

Rendall, Bjørn

 

Roghell, Terje

 

Rørvik, Odd

 

Sandvik, Kjell T

 

Sigvang, Marit

 

Skjevik, Alf

 

Skoglund, Randi

 

Sletbakk, Paul Christian

 

Slettmyr, Inger Johanne Åsli

 

Slettvoll, Lilllian

 

Slettvoll, Trond Ole

 

Solem, Inger E

 

Solbakk, Bodil

 

Solvik, Øyvind

 

Steinbakk, Nils Ole

 

Stensby, Richard

 

Stokland, Sture

 

Strøm, John

 

Svemo, Brede

 

Tverelv, Roar K

 

Valdal, Erling

 

Vatnan, Gudrun Elisabeth

 

Wathne, Vivi Amalie

 

Wilhelmsen, Solveig

 

Østensen, Eli M

 

Østensen, Fridtjof

 

Øynes, Vidar