Her er forskjellige lenker som er nyttige til slektsgranskning. Trykk på logo for å komme til siden

Se også artiklene i menyen til venstre (undersider)

Skannede kirkebøker, skifter, folketellinger, pantebøker og mye mer. Dette er det statlige arkivverket.



Folketellinger

Registreringssentral for historiske data (RHD) er en nasjonal institusjon ved Universitetet i Tromsø. Hovedformålet er å dataregistrere historiske kilder og gjøre disse tilgjengelig for forskning.

Noen foretrekker å bruke denne siden for å lete i  folketellingene.


Slektsbøkene for Fauske kommune, bind I til bind IV. Bøkene er digitaliserte, og søkbare. Bruk anførselstegn foran fornavn og etter etternavn. Når anførselstegn brukes må mellomnavn være med. Her bind I som omhandler alle gårdene i forhenværende Skjerstad kommune.



Bind II som omhandler gårdene i Valnesfjord, Erikstad og Fauske vestre og østre, dvs dagens Fauske sentrum.





Bind III som omhandler restene av gårdene i Fauske sogn






Bind IV, Sulitjelma






DIS -Norge, Slekt og Data har diverse lenker for slektsgranskning






Gravminner i Norge. DIS-Norge har oversikt over       de aller fleste gravminner i Norge. Fauske Slektshistorielag sørger for å fotografere og legge ut bilder av gravminnene i Fauske kommune.





Diverse lenker for slektsgranskning






Mormonenes arkiv. Alle kirkebøker i Norge og mange andre land er skrevet av og gjort søkbare.




Nasjonabibliotektet har digitalisert en mengde stoff som man kan søke i for å finne personer. Mange slektsbøker og bygdebøker og annet materiale finner vi digitalisert. Det er også mange bilder her.

   


                      Slektsbøker

                       Alfabetisk oversikt over digitaliserte slektsbøker                                                                                                     

Søking i Nasjonalbiblioteket på en mer avansert måte med valg av kilder, søkeord etc.


Lete etter nålevende mennesker - etterkommere med felles aner

Dette er en av sidene der en kan søke etter hvor nålevende personer med et bestemt navn bor. Eller bare etternavnet.

Google eller en annen søkemotor kan gi forbausende mange opplysninger, også i denne sammenheng.

Her kan en finne fødselsdato til en bestemt person


Dette er en av sidene der en kan søke etter hvor nålevende personer med et bestemt navn bor. Eller bare etternavnet.


Flere nettsteder som er nyttige

Informasjon om slektsprogrammet Brothers Keeper på norsk. Kan laste ned gratisversjon.

Norgeskart. Bra når en skal lete etter steder. Ved å skrive inn for eksempel ”Fauske” finner en også andre steder som heter Fauske.

Latinsk ordliste som er nyttig når en søker i gamle kirkebøker

Gotiske bokstaver. Viser flere måter disse boksatavene ble skrevet på. Dette alfabetet er nyttig å ha oppe når en leser gamle kirkebøker

Enkel oversikt over dager i kirkeåret. Nyttig når en søker i gamle kirkebøker.

Oppslag ved søk i gamle kirkebøker

Oppslag ved søk i gamle kirkebøker

Trinitatis viser dato for de gamle kirkedagene for et bestemt år. Skriv inn årstallet, så får en datoene.

Oversikt over alle kirker i Nordland

Norsk biografisk leksikon

Våre felles aner. C.M.Munthe, 1941

Hvem er hvem 1912-1973

Oversikt over gårdsnavn pr. 1950

Fullstendig oversikt over bileiere i Norge i 1930, her slått opp på Bodø distrikt.

Trondhjems adressebok 1888 - 1925




Noen utenlandske arkiv



Norske flyktninger i Sverige 1940-1945



Emigrantlister. Passasjerliste 1825 - 1873





Ellis Island passengerliste



Dette nettstedet viser dødsattester i Minnesota fra 1908-2007. Her kan en finne utvandrede slektninger.

Dette nettstedet dekker en rekke databaser hvor en kan søke etter personer.