Korreksjoner og kommentarer til bind 2Kapittel 2, bilde side 23

Henning Enge opplyser 24.10. 2018 om at det ikke var i bruk Petromax eller hjelm i gruvene i 1940, det kom først ca. 1960. Bildet kan derfor være fra dette året.


Kapittel 7, side 123

Det er fortalt om Alfred Andreassen på Televerket. Det var to Alfred Andreassen som arbeidet i Televerket på Fauske. Den ene var maskinist, den andre var formann for linjearbeiderne. De bodde ikke så langt fra hverandre.

Disse to er blitt blandet sammen. Det var formannen for linjearbeiderne, ikke maskinisten, som er omtalt her.

Svein O. Pedersen, 5.11.2018.


Kapittel 11, side 197

Brigt Kristensen gjør oppmerksom på at det er bilde av Per Selnes som er satt inn her i stedet for Konrad Selnes. 10.11.2018.