Bildet fra Mofjellet viser de to rennene(kanalene) som Sulitjelma Aktiebolag mudret gjennom de grunne partiene mellom Nedrevatn og Øvrevatn. Bildet er tatt av Esben Hansen.

Den første renna går nordøstover fra fotografen, nærmest Moen. Den er noe kortere og rimeligere og ble derfor laget først. Fundamentet av merket som viste inngangen til den gamle renna, kalles av en eller annen grunn for Kjærringa.

Den siste renna som går mer rettlinjet ble mudret i 1910-12 i følge en artikkel av Vidar Natvig i Fauskeboka2004.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyskerleiren i Vatnan

Tyskerne hadde et stort lager i Vatnan under krigen. Det tok hele nermarka på gårdene til Kristensen og Hansen. Dette bildet er tatt på ettersommeren i 1945 av Øystein Vestermann, og vi har fått låne det av Lillian og Torfinn Kristensen. Alle brakkene på jordet til høyre er revet, og materialene er stablet opp, klart for bortkjøring.  Det høye piggtrådgjerdet rundt leiren ble revet og kjørt på isen innafor Moen der det sank. Noe ble dumpet i Hølsteinkjella. Bolighuset til høyre i bildet ble bygd til vaktmannskapene. Etter krigen ble det tatt i bruk som bolig. De tyske soldatene gikk vakt rundt leiren og passet på.

------------------------------------------------------------------------------------

Drosjen i Vatnbygda

Helgesenslekta holdt drosje i bygda gjennom flere generasjoner.

Her er den andre drosjebilen som de hadde. Det er Håkon, Thorlef og Ester Helgesen som blir fotografert av Olav Øynes i 1930. Mer om dette i Fauskeboka 2013.

---------------------------------------------------------------------------------

Lærerboligen i Vika (Publisert i Folk før 2012)

Bildet viser Vika i 1928 eller Vatnvika som det også het. Fotograf er av skoleærer Olav Øynes. Han står på fyrlykten til Sulitjelma Gruber. Den voksne damen til venstre er hans hustru Janny Øynes, så følger Olavs søster Petra og hennes mann Parelius Holstad. Petra var også lærer og de bodde i andre etasje på lærerboligen. De tre jentene er barna til Petra og Parelius. Til venstre for lærerboligen ser vi fjøsen deres. Der var det plass til ei ku til hver av to lærerne. Veien til Finneid ble bygd i 1907 og vi ser det er stabbesteiner langs hele ytterkanten.

--------------------------------------------------------------------------------------


Hjemgamstraumen med Sulitjelma Grubers verft for vedlikehold av båtene. (1953)

Gårdene på Hjemgam har sine naust på østsiden av straumen.

Andreas Spjelkavik skriver:

Som leder for denne avdelingen ble daværende ordfører i Skjerstad, Johan Jørgensen ansatt i 1892. Han var ordfører i Fauske fra 1901 til 1909, da han ble ansatt som lensmann i Skjerstad og Fauske.

--------------------------------------------------------------------------------------


Hjemgamstraumen sett sørøstover mot Øvrevatn.

Helt til venstre i bildet ser vi Hjemgamgården.

-------------------------------------------------------------------------------------

Her kommer en slepebåt med tre prammer med kis fra Sulitjelma. Her var en ganske knap sving og smal renne og sterk strøm når det var fjære. Så det var krevende å beregne kursen slik at ikke prammene grunnstøtte.

-------------------------------------------------------------------------------------

Os først på 1950-tallet

Vi ser de to brukene som gården Os besto av. I veikanten står Fyrløkta som båtene til Sulitjelma Gruber styrte etter for å treffe renna. Vi ser også rørgata og kraftstasjonen til A/S Vatnbygdens Lysverk. Det leverte likestrøm til Nedre Vatnbygden som det står i vedtektene, altså Moen og nedover bygda til Vika. Det var et likestrømsverk som leverte  16 kilowatt ved fullt pådrag. Det var skolelærer Olav Øynes som var drivende kraft i å få bygd ut elektrisitetsverket. Det ble satt i drift i 1933 og lagt ned like etter bildet ble tatt. 

Oselva var tidligere utnyttet til mølledrift. Det var 11 kornmøller på det partiet vi ser på bildene. Møllestenene ligger fortsatt langs elva.

På den tiden da bildet ble tatt, gikk ennå ålen opp elva til Blåbærvannet, eller Stengvannet som det senere ble hetende. Det var den helt unge ålen som var født i øst for Cuba, som svømte og kravlet seg opp til Blåbærvannet - for så senere å returnere dit for å føde.

----------------------------------------------------------------------------------


Nyttårsfest 1930 i Avholdshuset i Vatnbygda (Publisert i Folk før 2011)

Noen av personene ble senere gift med hverandre, noen fikk en ublid skjebne, andre markerte seg på annen måte. Da bildet ble tatt visste de ikke noe om dette....... Vi har gitt noen stikkord som viser slektskap mellom personene og noen andre opplysninger her.