Tidligere møter - møter i 2015:


Januarmøtet, tirsdag 27. Det var 35 personer tilstede.


Årsmøte i Fauske Slektshistorielag.

Laget spanderter kaffe og kaker.


Februarmøtet, tirsdag 24. Det var 65 personer tilstede.

Odd Rørvik fortalte fra verdenskrig. Om Todt-soldaten som rømte fra Todtleiren på Fauske og kom seg tilslutt over til Sverige.

Rørvik er født og oppvokst på Jakobsbakken, men har bodd sitt voksne liv i Narvik. Fortellingen tok oss fra Todtleiren til Vassryggen i Sørfold, videre derfra til Grønås, Lakså, Sjønstå, Sulitjelma og Jakobsbakken før den endte i Sverige.


Marsmøtet, tirsdag 24. Det var 105 personer tilstede.

Bjørn Westlie fortalte om slavearbeiderne som var med på byggingen av Nordlandsbanen fram til  Fauske  og om hvordan disse forsvant fra de offisielle beretningene fra NSB. Historien har han fortalt i boka Fangene som forsvant.

Slavearbeiderne som arbeidet på jernbanen i Fauskeområdet bodde i fangeleirene i Kleiva og ved Åseng. Det høres mer humant ut om en bruker ordet fanger, men det er vel riktigere å bruke ordet slaver. Uansett, så drev de bl.a. jernbanetunnelen mellom Finneid og Fauske og fraktet grus fra Finneid til jernbanefyllingen nordover. De levde under umenneskelige forhold, og de som overlevde var i en elendig forfatning da freden kom. Hitler ønsket å befolke Øst-Europa med tyskere og derfor måtte slavearbeiderne dø. Inntil de døde var det å få mest mulig arbeidskraft ut av de med minst mulig mat.

Bjørn Westli er førstelektor ved Høyskolen i Oslo og Akershus og har utgitt flere bøker om norsk krigshistorie. Han fikk Brageprisen for Fars krig. Tidligere journalist i Dagens Næringsliv.


Aprilmøtet, 21. Det var 80 personer tilstede.

Asbjørn Lind fortalte om funn han har gjort i forbindelse med arbeidet med bind II av gårdshistorien i Fauske. Blandt annet om den dramatiske flommen i Lakså februar 1727. Alle bygningene ble ødelagt av flommen. Han kom også inn på jektefartens betydning, om deltakelse i Lofotfisket og Finnmarksfisket og mange andre interessante forhold.

Dessuten fortalte han om de generelle levevilkår for folk her på 1700 og 1800-tallet.


Maimøtet, 26. Tur til kalkovnen og marmorbruddet på Leivset


Møter i 2015


24. februar Odd Rørvik fortalte om todtsoldaten som rømte fra tyskerne


Fangene som forsvant 24. mars

Bjørn Westlie fortalte om slavearbeiderne som var med på byggingen av Nordlandsbanen fram til  Fauske  og om hvordan disse forsvant fra de offisielle beretningene fra NSB. Historien har han fortalt i boka Fangene som forsvant.

Slavearbeiderne som arbeidet på jernbanen i Fauskeområdet bodde i fangeleirene i Kleiva og ved Åseng. Det høres mer humant ut om en bruker ordet fanger, men det er vel riktigere å bruke ordet slaver. Uansett, så drev de bl.a. jernbanetunnelen mellom Finneid og Fauske og fraktet grus fra Finneid til jernbanefyllingen nordover. De levde under umenneskelige forhold, og de som overlevde var i en elendig forfatning da freden kom. Hitler ønsket å befolke Øst-Europa med tyskere og derfor måtte slavearbeiderne dø. Inntil de døde var det å få mest mulig arbeidskraft ut av de med minst mulig mat.


Gårdshistorien  bind II 21. april

Asbjørn Lind fortalte om funn han har gjort under arbeidet med gårdshistorien, og om levevilkårene på Fauske på 1700 og 1800 tallet.


Tur til Leivset 26. mai.

Vi arrangerte tur til Leivset 26. mai. Vi fikk orientering om produksjon av kalk og marmor i gamle dager. Kalkproduksjonen varte fra slutten av 1800-tallet til første på 1960 tallet. Marmorbruddet er fortsatt i drift. Her på Leivset er det tatt ut stein til gulvet i Nidarosdomen. Hele sykehuset i Rønvika er murt av stein herfra. Bildet til høyre er tatt i bruddet til Koloritt med noen av deltakerne på møtet. Historielaget takket for turen med et bidrag til Kalkovnens venner på 15.000 kroner. De prøver å ta vare på dette historiske minnesmerket.Tur til Sjønstå 24. august


Tur til Sjønstå 24. august

Vi arrangerte tur til Sjønstå sammen med Saltdal Historielag. Det var flott vær og koselig på gammelgården. Trond Prytz arbeidet med tekking av et torvtak. Nevra var så stor og fin at jeg trodde det var never fra Saltdalsbjørk, men neida, det var fra Øst-Europa.

Styreleder i stiftelsen for Sjøstå Gård, Tove Wensell, orienterte litt om gården.

Kjell Sture Hugaas og Kjell Bakken fortalte om lokalhistorien på veien mellom Fauske og Sjønstå.


Fottur med kulturminner 13. september.

Tema for årets kulturminnedager var “ Nabolag. Mennesker, kulturminner og historie. “

Styret for Sørfold Lokalhistorielag hadde invitert, og fått til et samarbeid med Fauske Slektshistorielag og U.L. Håpet’s historiegruppe. Det var samarbeid med lokal kjentmann Harald Bjørknes og Anfinn Pavall.

Vi arrangerte tur på den gamle ferdselsveien Røsvik – Valnesfjord som kulturminnedagsarrangement søndag 13. september. Starten var fra Røsvik, og det ble satt opp buss for returtransport. 


Møte 27.10.15 Flyktninger

Ole Henrik Fagerbakk fortalte flyktningehistorier og viste bilder av grenselosene i Sørfold under krigen. Han har kalt foredraget sitt for «Grenselos i grenseland». Hans far, Oskar Fagerbakk, var grenselos under 2. verdenskrig, og havnet i tysk fangenskap på grunn av dette. 

Det var 53 tilstede på møtet.


Møte 24.11.15 Kulturhistorie

Eirin Edvardsen fra Nordlandsmuseet  fortalte om vår kulturarv og historie. Hun  viste nettstedet Digitalt fortalt, hvor en får tilgang på tusenvis av historier. Hun viste også hvordan man selv kan legge inn stoff på dette nettstedet.

Hun fremførte historien om Rik-Einar på en spennende måte. Han ga navnet til Einarhola.


Møter i 2014:


Januarmøtet, tirsdag 28.

Årsmøte i Fauske Slektshistorielag. Etter årsmøtet fortalte Kjell Sandvik om radioer under krigen. Spesielt de radioene som ble brukt av motstandsbevegelsen og produksjonen av disse. Laget spanderte kaffe og kaker.

Det var 41 personer tilstede på årsmøtet. 


Februarmøtet, onsdag 26.

Foredrag om ”Gammelpresten”, Rudolf Tønder, hans liv og virke.

Det var 78 personer som hørte på Sølvi Tønder Leirviks foredrag om sin bestefar Rudolf Tønder.


Marsmøtet, tirsdag 25.

Slektsgranskning. Hvordan finne sine forfedre?

Det var 20 personer tilstede på møtet. Det ble vist litt om mulighetene for å lete fram slektsopplysninger på nettet. Spesielt av nålevende etterkommere etter gamle forfedre, for eksempel tippolderforeldre. Det ble også påmelding til nybegynnerkurs i Brothers Keeper.


Kurs i Brothers Keeper tirsdag 8 april.

4 instruktører holdt kurs i Brothers Keeper og slektsgranskning for 4 deltakere i frivillighetssentralens lokaler, tirsdag 8. april. 2 påmeldte som ikke kunne møte får sitt kurs i mai.


Aprilmøtet, mandag 28. april.

Matrikkelgården Fauske Vestre.

Forfatteren Asbjørn Lind fortalte om arbeidet med gårdshistorien for Fauske. Denne gang med hovedvekt på gården Fauske Vestre, altså det som senere ble Fauske sentrum. Han viste utskiftningskart fra slutten av 1800 tallet. 50 tilhørere.


Maimøtet tirsdag 27. mai.

Inge Strand fortalte om utvandringen til Amerika, med speisiell fokus på vår region. Det var 44 interesserte tilhørere. Noen fortalte om sine utvandrerhistorier.


Augustmøtet tirsdag 26. august.

Jens-Morten Kristiansen fortalte om sin oppvekst i Fauske sentrum på 1950 og 1960-tallet. "Å vokse opp mellom en iskremfabrikk og en brusfabrikk". Han viste også en rekke bilder fra gamle Fauske. Det var også to studenter fra Journaslistutdanningen ved Universitetet i Nordland tilstede. De tok mange bilder og filmet. Dette er lagt ut annet sted på hjemmesiden.

Det var 69 personer tilstede.


Septembermøtet 30. september

Gårdshistorie for Fauske bind 2 som omhandler strekningen Øynes - Sulitjelma.

Asbjørn Lind fortalte om flere klyngetun fra dette bind; Finneid, Leivset nedre og Moen. Også kart fra Lakså nordre (Nordal) fra i 1927 ble omtalt.

Han fortalte om formålet med verket, dens utfordringer og begrensninger. Innsamling av data som bilder, utviklingshistorie på hvert enkelt plass/bruk. En viktig del av gårdshistorien er bi-inntekter. Bonden som bonde uten tilleggsinntekter var nesten fraværende i Fauske. Det er vel først etter siste verdenskrig at enkelte bønder har utviklet gårdsbruk av en tilstrekkelig størrelse og dermed gjort seg uavhengig av bi-inntekter. Andre stikkord: Kommunale arkiv, justisbøker, kirkebøker, museumsgjenstander, bilder m.m.

Det var 63 personer tilstede.


Oktobermøtet 27. oktober

Om Slektsgranskning. Oppdatering av Brothers  Keeper til ny versjon. Gjennomgang av de militære mannskapsrullene. Vidersalg av noen få DVDer kjøpt på Slektsforskerdagen i Bodø.


Lansering av Fauskeboka 2015 6. november

Fauskeboka ble lansert i samarbeid med Fauske bibliotek. 54 mennesker var møtt opp for å får med  seg presentasjonen av skribentene.

Kulturskolen underholt før møtet.


Novebermøtet 25. november

Tidliger meieribestyrer Tormod Kristiansen holdt et glitrende foredrag om Fauske Meieri, Iskremfabrikken og Melkebaren. Det var 97 personer tilstede som hørte han fortelle om den fantastiske  bedriften. Det var mange interessante historier, både om forretningsdriften og de ansatte.Medlemsmøter fra starten av i tabellform