Forum for lokalhistorie i Fauske

Fauske Slektshistorielag

Besøk i marmorbruddet 26 sept 2017

 

Thorvald Bie tok oss med rundt i marmorbruddet i Lauvgavelen og fortalte den spennende historien som startet på 1700 tallet da danskekongen fikk gjennomført prøvetaking på disse forekomstene..

 

Et av de siste store prosjektene var leveransen til utvidelsen av Gardermoen.

 

 

 

2014

28. april holdt Asbjørn Lind foredrag om historien til gården Fauske Vestre, som ble sentrum i Fauske kommune. Han viste utskiftingskartene fra 1869 -1872 og fortalte om oppdelingene av gården.

Han fortalte også om den dramatiske brannen Palmesøndag 1772 da hele gården brant ned. Palmesøndag var den 12. april og alle mannfolkene var ennå i Lofoten. Det var 33 bygninger som brant ned med alt innbo.

 

2012

25. september 2012 holdt Øyvin Tørres Herstad foredrag om sin far, Lege Øyvin Kjell Herstad. Bildet til venste viser Tørres Herstad og Kjell Bakken.

Til høyre bilde fra salen.

Klikk på bildet for å få det større.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

29. mai 2011 var laget på busstur til Vensmoen. Bildet til høyre viser de fleste deltakerne. Bildet til venstre viser omviser Arne Arnesen med brannmannshjelm

 

 

 

1998

Fra de første møter i laget

 

 

 

 

1998

Fra de første møter i laget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________