Forum for lokalhistorie i Fauske

Fauske Slektshistorielag

 

Der ikke annet er nevnt, arrangeres medlemsmøtene i aulaen på Vestmyra videregående skole, klokken 1900-2100, siste torsdag i måneden. Det forutsetter at lokalet er tilgjengelig og andre forhold. Så sjekk facebook, programoversikten nedenfor eller i avisene.

Møtene er åpne for alle og er gratis. Det er kaffespleis.

 

Dato Tema Foredragsholder

 

22 mars Ikke bestemt

26 april Ikke bestemt

2 juni (lørdag) (Tur til kalkovnen/m båtskyss)

27 Sept Ikke bestemt

25 oktober Ikke bestemt

29 nov Ikke bestemt

 

 

 

 

Kurs om slektshistorie vil bli gjennomført i 2018 (Nærmere informasjon senere).