Forum for lokalhistorie i Fauske

Fauske Slektshistorielag

Fauskeboka 2016

Redaksjonen i år har bestått av Kjell Sture Hugaas og Kjell Bakken. Boka har ca. 73.000 ord, 234 bilder fordelt 208 sider.

Boka selges på kommunens servicetorg og bokhandelkjeden ARK, samt Leselysthuset på Roganan som har internettbokhandel.

Viggo Eides bokomtale kan leses her: Årboka.

 

Fauskeboka 2015

Redaksjonen har vært Else Gylseth Nilsen, Berit Brandt Lesniak, Kjell Sture Hugaas og Kjell Bakken. 18 skribenter i årets bok. Det er mange spennende historier basert på minner og "forskning" i arkiver etc. Boka har vel 60.000 ord og 144 bilder fordelt på 160 sider.

Boka selges på Fauske kommunes servicetorg, ARK bokhandel på Fauske, i Glasshuset i Bodø, og på Mo. Øvrige ARK bokhander kan levere boka etter bestilling. Den føres også av Leselysthuset i Saltdal.

 

Fauskeboka 2014

Boka kom i salg torsdag 6. november. Les Viggo Eides bokomtale her: Fauskeboka

Boka er på 117 sider, ca. 40.000 ord og vel 160 bilder. Det er også i år 17 skribenter som har samlet stoff og bilder. Boka inneholder lokalhistorie fra Fauske kommune, gamle bilder, biografier etc. Den koster 250 kroner. Dersom den skal sendes påløper det porto i tillegg.

Som tidligere selges den på nett hos www.leselysthuset.no (Rognan) ARK-bokhandlene i Norge, og på Fauske kommunes servicetorg. Kommunens servicetorg sender ikke bøker, her må du møte opp og betale med kort. Det er imidlertid enkelt å kjøpe bok på nett med kredittkort ved å trykke på fanen til venstre. I tilegg til disse salgstedene vil vi ha noen salgsdager på forskjellige steder i kommunen.

 

Fauskeboka - Folk før 2013

Boka er et dugnadsprosjekt i historielaget, og består av 112 sider med historisk materiale fra hele kommunen. 17 skribenter har samlet mye interessant stoff og bilder. Vårt historiske magasin, Folk før, er nå fusjonert med Fauskeboka og blitt til Fauskeboka – Folk før.

 

Boka er i salg på kommunens servicetorg på Fauske, ARK-bokhandlene i Norge, og på Leselysthuset på Rognan. På Leselysthuset kan den også bestilles tilsendt hjem til deg via hjemmesiden www.leselysthuset.no. Boka koster 250 kroner, og vil du ha den tilsendt hjem vil det også påløpe porto.

 

Vi har et restopplag av det historiske magasinet vårt, "Folk før" fra 2012. Det koster 100 kroner og det blir samme portoen om en bestiller både Folk før 2012 og Fauskeboka – Folk før 2013.

 

Kjøp 2013-boka på nett hos: Leselysthuset

Fauskeboka 2017

Boka er i år på 192 sider og med 200 bilder og tegninger. Det er vel 20 forfattere som har skrevet historier fra vår nære og fjerne historie. Det fortelles fra vikingetiden for 1000 år siden og fram til antikvitetsbutikkene på Fauske i vår nære historie.

Boka selges gjennom bokhandlerkjeden ARK, som har dem på lager på Fauske, Glasshuset og Hunstadsenteret i Bodø samt i Mo i Rana. Ellers Leselysthuset på Rognan som har internettbokhandel og Fauske kommunes servicetorg.

Boka koster 300 kroner.

Den kom i salg 13. november etter litt forsinkelser på grunn av at trykkeriet gikk konkurs midt i prosessen.

Fauskebokas historie

 

Fauskeboka ble utgitt første gang i 1982, og har har vært utgitt hvert år siden. Inntil 2012 ble boka utgitt av Fauske kommune, med litt forskjelling organisering av utgivelsen. I 1980 ble det utgitt en bok i anledning 75 års jubileet til Fauske kommune. Denne er også en del av denne bokserien.

 

Artikkelindeks for årene 1980 til 2004 finnes via menyen til venstre.

I 2013 overtok Fauske Slektshistorielag eierskapet til Fauskeboka, etter avtale med kultursjefen. Samtidig fusjonerte historielaget sitt historiske magasin, "Folk før" inn i Fauskeboka.

 

 

Folk før 2012

Forsiden til 2012-utgaven viser Meier Johannesen i støa hans ved Strømsnes.

 

 

Folk før 2011

Forsiden til 2011-utgaven av "Folk før" viser Sigrunn Hanssen, på Sjønstågården, med en laks fra Sjønståelva. Det var Frøydis Einset som var redaktør for "Folk før".