Forum for lokalhistorie i Fauske

Fauske Slektshistorielag

Ønsker du å bli medlem i Fauske Slektshistorielag?

 

Prisene for medlemskap er:

 

Enkeltmedlem kr 100,- pr.år.

Familiemedlemskap kr 150,- pr.år.

 

Innmelding kan gjøres ved å sende epost til kasserer: Rolf Eriksen (rolf.eriksen(a)sbnett.no).

Ved familiemedlemsskap husk navn på familiemedlem.

Innbetaling av kontingent kan skje til FSHL's konto: 1503 47 20824

 

Alle er hjertelig velkommen som medlem i Fauske Slektshistorielag.