Forum for lokalhistorie i Fauske        

Fauske Slektshistorielag

                

Nyhetsarkiv

2018:

Oppdatering:  mandag 27 juni.

Turen til Kjettnes og kalkovnen ble kansellert pga vind og bølger.  Mvh Bjørn Rendall  - Leder

Kalkovnen på Kjettnes.  Bilde fra "Origo" om gammel kystkultur og kjennemerker. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lederens sluttord ifm xord årsmøte 2018


Det nye styret ble valgt på ekstraordinært årsmøte torsdag 26 april 2018. Rolf Eriksen fortsetter som kasserer, Asbjørn Lind som nestformann og Else Gylseth Nilsen som sekretær. Den nyvalgte lederen, Bjørn Rendall, snakket til årsmøtedeltakerne etter valget.

Han ønsket å si noe om lagkultur, lagansvar og lagoppgaver for slektshistorielaget.

Lagkulturen

Lag har en bærende kultur som binder sammen medlemmer og rekrutterer nye. Hos oss er den å gi kunnskap om det samfunnet vi har levd og lever i. Vi ønsker å vite mer, bli overrasket over fortiden til lokalsamfunnet vårt og de som levde i det. Vedtektene setter rammen for arbeidet. Laget skaper fellesskap med medlemsmøter, turer og opplevelser hvor medlemmene deltar og bidrar. Dugnadsånden er fremtredende.  Medlemmene vet om noe, har noe å vise frem eller et sted å vise oss, som vi ofte ikke visste noe om fra før. Vi stiller på samme måte opp og gleder oss over det andre har å vise oss. Dette fellesskapet av å bidra og få preger vårt medlemskap.

Lagansvaret

Av det å bidra og å få deltar vi i dugnadslaget som slektshistorielaget er. Ingenting kommer av seg selv og noen må derfor på tur sitte i styret, lede laget, lede eller delta i en komite eller «underholde» oss med sin kunnskap eller kompetanse. Vi har hatt problemer med å skaffe frivillige til å lede og ta ansvar og har derfor spredd oppgavene i komiteer samt lar styretillitsposisjonene gå på omgang. Dette er en endring som vi er i begynnerfasen av og derfor spent på at medlemmene støtter opp om.

Lagoppgaver

Vi «deler ut» oppgaver til de av oss som koordinerer eller gjør medlemsaktivitetene fremover. Det er en del av lederskapet. Det strømmer inn forslag til innhold i Fauskeboka, turer og foredrar. Noen tar det videre slik at det blir gjennomført. Lederen og styrets oppgave er å heie frem entusiasmen samt koordinere virksomheten. Det må fordeles og koordineres inklusive å kansellere når ingen annen mulighet. Av og til skjer det, men samspillet mellom å ville stille opp som medlem, og styret og ledelsens bidrag gjør oss til det vi vil være.  Dette er den praktiske utøvelsen av kulturen til slektshistorielaget. Vi er en levende organisasjon med spennende aktiviteter.  Medlemmene vil ha og delta samt bidra til virksomheten. Laget er 20 år i år med mer enn 150 medlemmer og flere melder seg inn.Sendt oss gjerne tips om tema, foredragsholdere og steder vi bør besøke. Send til bjorenda@hotmail.com.


3 mars var det 20 år siden slektshistorieaget ble stiftet!

 

Velkommen til alle aktivitetene kjære medlemmer.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017:

Fauskeboka 2017


Det er den 36 årgangen med lokalhistorie fra Fauske kommune som presenteres i årets fauskebok. Bidragene er fra hele kommunen vår; fra Valnesfjord, Fauske sentrum, Finneid og Sulitjelma. Det er barndomsfortellinger av Petter Dahlberg fra Fauskegata like før krigen, fra Eva Jenssen i Finneidgata like etter krigen og fortelling av Ketil Edmond Fjeld fra Hanken, Giken og Sulitjelma. Martin Lind forteller oss om hva han tror navnet Valnesfjord, kommer fra, og Asbjørn Lind prøver å oppklare et mysterium på Erikstad. Fra Sulitjelma er det også fortelling av Bjarne Lie, og om hvordan klesvask ble ordnet for 100 år siden, av Vidar Natvig, samt mange andre fortellinger.


Boka er på 192 sider med ca. 150 bilder og tegninger.  Prisen er 300 kroner. Den er til salgs flere steder, nemlig  på Fauske kommunes kundetorg og bokhandelen ARK (Fauske). Vi kan også sende deg  boken etter skriftlig bestilling på epost eller annet. Da vil faktura sendes med med hvor også porto kommer i tillegg.


Boka er et dugnadsprosjekt og eventuelt overskudd vil gå til historielagets arbeide med å ta vare på historien vår.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------