Forum for lokalhistorie i Fauske

Fauske Slektshistorielag

Månedens tema, august 2018:

 

Slipen i Moen: I Moen måtte det ha vært et lite samfunn relatert til slipen og virksomheten i tiden frem til 1957, da kisprammene ble slept forbi gjennom Hjemgamstrømmen fra Sjønstå til Finneid.

 

 

 

Smia ser sliten ut idag men her har det nok vært fyret og banket ut bolter, nagler, meier og beslag ettersom bruk og slitasje krevde ettersyn og reparasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slipoppsettet er ennu tydelig i bakken ned mot den kraftige hjemgamstrømmen som renner forbi. Pælene i bakken er kanskje etter ei brygge som huset noe av virksomheten. Ei kraftig kjede ligger delvis nedsunket i bakken og er så tung at her må det maskinelt utstyr for å hente frem.

 

Noen lemmer av stor dimensjon, ligger stablet opp og er i siste fase av "tilbaketilnaturen" prosessen.

Hva hadde de slags funksjon, mon tro. Hele endemoreneflata er preget av industriell virksomhet.

Jernbjelker og rør et enten stablet i stativ ved verkstedet eller ligger rundt omkring i terrenget.

Uansett har området sin egen idyll bak veibommen "privat vei" med ei stor tørr skogsflate med gammel innmark imellom.

Noen har laget ei lita provisorisk brygge og flere fritidsbåter ligger oppdratt på stranda. Er dette også en fiskeidyll?