Forum for lokalhistorie i Fauske        

Fauske Slektshistorielag

                

Fauske Radio

Fauske Radio sitt vakre bygnings-tun er snart 100 år. 100 år siden de startet å bygge (1919) hvor de knappe to år etter var på luften. Vi henter frem historien nå, og skal fortelle den ut i forskjellige former. I uke 39 (september 2019) skal vi avduke informasjonstavlen inne på teletunet og samtidig komme ut med hele fortellingen (i Folkehelseuka).


Tidsperioden er fra 1860-tallet da den første telegrafledningen ble strukket nordover fra Trondheim, til 1980-tallet da alt var over. Fauske Radios historie er en liten men viktig og interessant periode inni dette tidsspennet.


Vi legger ut artikler og bilder på denne siden, men i september er alt ute og det blir kanskje vår historiske «oppvåkning» om denne viktige institusjonen, både for Fauskesamfunnet men for hele nasjonen som sådan. Følg med!
Prosjektansvarlig: Bjørn Rendall, tlf. 91 11 44 95

Telegrafhistorie, fra tidsskriftet Fortid, studentenes historietidsskrift Uio. nr.2/2017:

Tele 1993 1 300 121 x Magneto snorveksler

Tele 1993 1 300 1252

Tele 1993 1 400 094