Forum for lokalhistorie i Fauske

Fauske Slektshistorielag

Sjønstå i 1904

Detalj fra et postkort utgitt av Helgesen, Bodø

Sjønstå i 1904

Fra et postkort utgitt av Helgesen, Bodø

Tverråmo i Sjønstådalen ca. 1888(?)

Vi ser Tveråmo gård nærmest, og videre innover dalen langs Sjønståelva. Helt bakerst til høyre i bildet ser vi den kjente og kjære slipsfossen.

På Tverrråmo bor blandt annet gårdbruker Christen Johan Benjaminsen. Gården Stormo ligger på høyre side av elva. Vi ser husene til selvholder Simon Julius Hansen og de andre som bor der. Tverrelva kaster seg nedover bratthenget til venstre der vi ser en av kornmøllene. Det er nok den som tilhører Stormogården.

Dette bilder er publisert mange steder og viser hvor store arealer som var opparbeidet som slåttmark og beite.

Andreas Spelkavik skriver at da arbeidet med jernbanen mellom Sjønstå og Fossen/Dråvika begynte i 1891, var det tre menn som etablerte seg som handelsmenn med egen handel her på Tveråmo.