Forum for lokalhistorie i Fauske

Fauske Slektshistorielag

Høvdiggård på Erikstad?

Her vises funn som Martin Lind har gjort på Erikstad. Disse er nå til konservering og registrering ved arkeologisk avdeling ved Universitetet i Tromsø. Bilder av flere funn skifter hver 5. sekund. Det er også vist eksempler på hvordan gjenstandene har sett ut da de var nye.