Forum for lokalhistorie i Fauske

Fauske Slektshistorielag

Rettelser og kommentarer til Fauske under 2. verdenskrig

Bind 1. Overfallet

Kapittel 2: Livet i Fauske før krigen kom til Nordland.

Gårdsbrukene lå nært inntil Forretningsområdet

Side 36.

Kristen Hansen er blitt til Kristen Jensen i siste linje i første avsnitt. Kristen var død før 1940 og det var hans sønnesønn Peder Kristensen og hustru Wally som hadde overtatt bruket som er vist på bildet på side 35.

 

Kapittel 5: 22. – 25. mai

Fauske bombes

Side 77.

Gårdsbruket til Peder Kristensen og hustru Wally Kristensen vist på bildet på side 35.

 

Kapittel 9: 29.-30. mai

Siste trefninger

Side 158-192.

I omtalen av de siste trefningene i Djupvik er det referert til flere skrifter som tilsier og antyder at det var flere drepte og sårede østerrikere. Dette synes jeg nå er veldig usikkert. Jeg tror at det er mest sannsynlig at det ikke var noen drepte, til tross for at det står på den tyske krigskirkegården i Botn at det er overført tyske graver fra Djupvik (og Fauske). Her finner jeg heller ingen som døde den 30. mai da trefningen var.

I Palle Pedersens artikkel med tegning i en Sørfoldbok står det at major Omdahl slapp fienden nært innpå seg før han ga ordre om ild. Dette er i motstrid til det Bjørn Rendall har avdekket i samarbeid med Tord Enge høsten 2017. Denne fortellingen synes mer rimelig.

Dersom noen har andre opplysninger er vi svært interessert. 30.11.2017 Kjell Bakken