Forum for lokalhistorie i Fauske

Fauske Slektshistorielag

Fauske under 2. verdenskrig

 

 

 

Her vil vi samle opplysninger om bokprosjektet som vi arbeider med: "Fauske under 2. verdenskrig". (1939-1946).

 

Bind 1 ble lansert 13. november 2017. Dette bindet omhandler litt om hvordan Fauske var før krigen og om opptakten til krigen. Om kampene som de britiske troppene og de få norske soldatene hadde med den tyske hæren. Fortellingen i bind 1 avsluttes med at de østerrikske bergjegerne har besatt Fauske og kapitulasjonen er et faktum 10. juni 1940.

 

Vi har lagt ut alle kildehenvisning til tekst og bilder for bind 1 her samt øvrig litteraturliste. Det er også vist rettelser og kommentarer til bind 1. Disse vil bli oppdatert etter hvert som leserne melder fra til oss om slike.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi viser også til linken nedenfor:

Bøker og andre kilder med stoff om krigstiden i Fauske.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kartet viser troppebevegelsene like før Finneidbrua sprenges. Bergjegerne (grønne strek) visste ikke hvor sterk motstanden ville bli på Finneid og i Vatnbygda. De britiske (røde strek) og de norske (blå strek) troppene var på retrett fra området.

Bildet på forsiden viser de østerrikske bergjegerne på mars mot Fauske, klare for angrep.

Nedenfor noen bilder fra krigstiden. Klikk på bildene for å få de større.